GTA V – PC: Nowa Data Wydania, Pierwsze screeny i specyfikacje systemowe

Ruszamy w 2015 roku wiec Rockstar chciałby się podzielić pierwszymi screenami i specyfikacją systemową z Grand Theft Auto V na PC, jak i nową datę premiery ogłoszoną na 24 marca 2015.

Przepraszają za nieznaczne przesunięcie w terminie [to norma wiec chyba wybaczamy xd], ale gra wymaga kilku dodatkowych tygodni testowania i prawdopodobnie dopracowanego wsparcia dla Polskich graczy, aby to było tak dobre jak tylko może być. Przesunięcie daty premiery nie jest decyzją, którą podejmują lekko i jest wyborem jaki wykonują tylko wtedy, gdy wiedzą, że jest to w najlepszym interesie gry i fanów. Dziękują wszystkim za wyrozumiałość i zapewniają, że te kilka tygodni, które poczekamy nie pójdzie na marne do czasu aż gra ukarze się w marcu.

GTA Online na PC, które obsłuży do 30 graczy, uruchomi się dla PC i będzie obejmować GTA Online heists. Heists online dla konsol będzie uruchomione w najbliższych tygodniach przed uruchomieniem komputerowej wersji.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć je w pełnej rozdzielczości 4K, oraz przeczytać oficjalne specyfikacje systemu w grze i dodatkowych informacji.

GTAV na PC popycha Los Santos i Blaine County na większy poziom szczegółowości, pracuje w rozdzielczości 1080p i 60fps w rozdzielczości 4K oraz obsługą do potrójnej konfiguracji monitorów, a także NVIDIA 3D Vision dla maksymalnie trzyosobowych ustawień monitora.

GTAV na PC zawiera również nowy edytor Rockstar, który daje graczom pełen zestaw narzędzi do edycji, tworzenia i publikowania klipów rozgrywki kierując je zarówno na Social Club jak i YouTube.

Poniżej sprawdzić można oficjalne minimalne i zalecane specyfikacje i zostańcie z nami (stay tuned) po więcej informacji na temat GTAV na PC w ciągu najbliższych tygodni.

Minimalne specyfikacje:
OS: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 7 64 bit z dodatkiem Service Pack 1, Windows Vista 64 bit z dodatkiem Service Pack 2 * (* karta graficzna NVIDIA zaleca, jeśli systemem Vista OS)
Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.40GHz CPU (4 procesory) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 procesory) @ 2.5GHz
Pamięć: 4 GB
Karta graficzna: NVIDIA HD 4870 9800 GT 1 GB / AMD 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Karta dźwiękowa: 100% zgodna z DirectX 10
HDD Przestrzeń: 65 GB
Napęd DVD

Zalecane specyfikacje:
OS: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 64 bit, Windows 7 64 bit z dodatkiem Service Pack 1
Procesor: Intel Core i5 3470 @ 3,2 GHz (4 procesory) / AMD FX-8350 X8 @ 4GHz (8 CPU)
Pamięć: 8GB
Karta graficzna: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Karta dźwiękowa: 100% zgodna z DirectX 10
HDD Przestrzeń: 65 GB
Napęd DVD

Z biegiem czasu, gdy pobierasz treści i ulegają zmiany związane z programowaniem to zmienią się wymagania systemowe dla tej gry. Zapoznaj się wiec z producentem sprzętu i na stronie www.rockstargames.com/support dla bieżących informacji o kompatybilności. Niektóre elementy systemu, takie jak telefoniczne chipsety, zintegrowane i karty graficzne AGP mogą być niekompatybilne. Dane nienotowane mogą nie być obsługiwane przez wydawcę itd.

 
Inne wymagania: Instalacja i granie online wymaga zalogowania się do Rockstar Games Social Club (13+) do sieci; połączenie internetowe wymagane do aktywacji, gry online, i okresowej weryfikacji uprawnienia; instalacja oprogramowania wymaga w tym przypadku również platformy Rockstar Games Social Club, DirectX, Chromium i Microsoft Visual C ++ 2008 SP1 Redistributable Package oraz oprogramowania do uwierzytelniania, które rozpoznaje niektóre urządzenia jako atrybuty prawa, zarządzania prawami cyfrowymi, systemowymi, i innymi celami wsparcia. Jednorazowy użytek rejestracji kodu seryjnego przez Internet jest koniecznie wymagany; Rejestracja jest ograniczona do jednego konta na Rockstar Games w Social Club (13 +) na kod seryjny; tylko jeden raz zaloguj się na dozwolony na koncie Social Club, możesz to zrobić w każdej chwili; kod seryjny (s) jest niezbywalny w przyszłości; Rachunki Social Club są niezbywalne.

Źródło: Rockstar Games

3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.