3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

GTA V – GTA Online: Wsteczne Prace Inspirowane na Klasycznych Misjach z Serii

GTA Online Creator Throwback Jobs Inspired by Classic GTA Missions


Oryginalny animowany GIF ilustratora i grafiki z kolorystyką wykonany przez Julia Scott. Według Ruchu wskazówek zegara od góry, od lewej: “Lamar Co ty mówisz” jest podpis artysty do tego bardzo zabawnego GIF-a trafnie ilustrującego unikalny język Lamara; Bardzo fajna nowa interpretacja fali Michała; z napisami “tu widzimy potwory w ich naturalnym środowisku”, ta droga wycieczka jest fragmentem większej wersji rozmiaru plakatu o nazwie A Change of Coast, A Change of Heart na cześć GTAV z wkładem ścieżki dźwiękowej (soundtracku) inspirowanej Neonem Indianina.

Ostatnio Rockstar dzielił się listą zabaw i nostalgicznymi Pracami w GTA Online wykonanymi przez fanów, które stworzone w oparciu o narzędzia Kreatora by oddać hołd rozgrywki swoim ulubionym tytułom Rockstar stworzonych sprzed lat przeszłości. W tym tygodniu Rockstar zaokrągla wybór prac stworzonych specjalnie w hołdzie klasycznym wersją Grand Theft Auto oraz misjom z GTAIII, Vice City, San Andreas i GTAIV. Jest też kilka miejsc prac tematycznych wokół Chinatown Wars, położonych w Los Santos na Dalekim Wschodzie około Textile City. Kliknij na nazwę zadania, aby zobaczyć je w Social Club i dodaj do ulubionych do gry.

Team Deathmatch -> Wymiana (The Exchange) przez JIIThe_JokerIIK (Xbox 360)

Tutaj widzimy wybuchową oraz ostateczną misję z GTAIII (reimagined) jako Deathmatch, obok Land Act Dam. Dodatkowe punkty przyznawane za autentyczność tutaj jako JIIThe_JokerIIK, starannie umieszczone rekwizyty dopasowane do Final Showdown Claude z kolumbijskiego kartelu. Polecają przejęcie kontroli nad Buzzard-em aby szybko zdobyć przewagę, jeśli grasz to z twoją załogą.

Team Deathmatch -> Bomb da Base przez DuPz0r (PS3)

Deathmatch – na podstawie Act II of Bomb da Base z GTAIII, gdzie Claude i 8-Ball wysadzają statek Les Cargo – oferuje to własny, sprawiedliwy udział magnesu za grosze na statku zadokowanego tuż przy porcie w Los Santos w Południowym Terminalu. Pamiętaj, aby zapoznać się z pustymi pojemnikami podniesionymi z ziemi obok jakiegoś soczystego ognia, choć uwaga – ktoś inny może zdobyć to pierwszy …

Team Deathmatch -> Cztery żelaza (Four Iron) przez Auclair-O_o (PS3)

Tommy Vercetti musiał sprawdzić jego broń palną w drzwiach przy Leaf Links w Vice City. Na szczęście, wydaje się być o wiele bardziej liberalny w sprawie kontroli broni w Los Santos Golf Club. W tym remake’u deathmatch misji Four Iron w VC, znajdziesz kilka pistoletów rozrzuconych wokół zieleni i torów. Oczywiście istnieje wiele klubów golfowych leżących wokół tego przypadku wiec czujesz się jak byś pracował w krótkiej grze.

Wyścig -> Farewell, My Love … przez iLewisGTA (Xbox 360)

Po panu Carl Johnson odtrącającym niebezpieczne schorzenia Cataliny w San Andreas, kiedy to ona zmierza sprawić sobie nowego chłopaka (pewnego silnego, cichego typa) przed TS w wyścigu dookoła Red County. W jego remake’u GTA Online, iLewisGTA wybrał Coupes jako domyślny pojazd autentyczności z bardzo mocnym przybiciem w śliskie zakątki pierwotnego obiegu wokół Panopticon w Red County. Głównym fanem Rockstar, Lewis zrobił kilka (Throwback) Prac, które można sprawdzić na jego profilu w Social Club.

Wyścig -> Valet Parking (Parkingowy) przez DrHoctor (Xbox 360)

“Bycie w Richman-em kamerdynerem Hotelu ma swoje zalety, jak wszystkie ładne samochody, które chociaźby ciągną w-pożyczenie-jednego z nich i zabierają na jazdę próbną”, mówi to opis DrHocter do tego Okrężnego Wyścigu, w oparciu o usługi parkingowe misji bocznej z San Andreas. Zaczynając i kończąc na Richman Hotel i utkane, ciasne ulice przez Morningwood, jest tego dużo więcej a pewno, niż tylko parking. Uważaj na zbliżenia przeciwników na odcinku zapętlenia i postaraj się o samochody klientów z powrotem bez szwanku.

Wyścig -> Race High Stakes, Low Rider przez thewolfking90 (PS3)

Najwyższe oceny dla autentyczności przejść od thewolfking90 do tego wyścigu, który ładnie oddaje atmosferę jego inspiracji – wysokie stawki i niskie misje (Rider) w San Andreas. Ustawione zdecydowanie na pojazdy typu Muscle i kończące się w Del Perro Pier, można niemal poczuć Cesar-a Vialpando zbliżającego się na tylny zderzak. Wybór ustawienia radia jest na West Coast Classics jako domyślna stacja radiowa gdzie jest pięknym ukłonem w stronę klasycznego klimatu wessyde również.

Tryb Przechwytywania (Capture) -> GTA: Lost Angels by RikkiVercetti (Xbox 360)

Zainspirowany przez konflikt między Lost and Angels of Death z The Lost and Damned, to Praca Przechwytywania z wspaniała twórczością Kreatora z GTA Online przez RikkiVercetti przenosząca dwa zespoły w wojnie proxy dla tych dwóch znanych klubów motocyklowych, każde zadanie kradzieży podpisane jest jazda pochodzącą od innej grupy. Szeroki pas na wzgórzu między West Vinewood i Stab City zapewnia, że ​​w tym dużym trybie przechwytywania trzeba posiadać zdolności wychwytywania przy czym trzeba rozłożyć i pozostawić wykwalifikowanych obrońców aby chronić swoje cenne świnie (szlachetne wieprze xd) bo zaraz mogą zostać skradzione. Obrzyn oraz Molotovs mogą zostać ustawienie jako domyślne bronie zmuszają cię aby odebrać swoje zdjęcia i osłaniać swoje szanse mądrze kiedy zbliżasz się do bazy wroga.

Tryb Przechwytywania -> Chinatown Wars przez Choc_late (Xbox 360)

Jest to kameralna rozgrywka, bliska czwartego Przechwytywania pośród neonu miejskiego i kolorowych latarni w West Vinewood Mission Row. Spodziewaj się ciężkiego karabinu wymiany gdzie dwa zespoły zmierzą się w dominacji centralnej alei, tam znajdują się także obiekty przechwytywania. Sytuacja jest jeszcze bardziej zintensyfikowana przez dokładnych rezydentów członków gangu, którzy darzą jednakową pogardę dla oba zespołów, a także wysokiej jakości broni palnej. Respawning w Canis Mesas oznacza albo worek, który nigdy nie jest daleko albo stawkę roszczenia na okładce, aby chronić swoją drużynę podczas desperackiego chwytania.

Team Deathmatch -> Chinatown Wars przez WinR4R (PS3)

Ścieranie na dachach lub bale-out podczas rzezi w Sinners Passage – to Deathmatch oferujący dobrze przemyślane rozmieszczenie broni, zapewniając przy tym, że każdy wynik meczu jest tutaj włókienniczym Miastem i które ma potencjał, aby odegrać się inaczej.

Po raz kolejny, sława idzie do wszystkich doświadczonych twórców z tych prac oraz do ich solidnej pracy ( weaz z wspomnieniami!). Jeśli nie grałeś w żadne z tych lub innych prac opartych na klasycznej grze Rockstar lub misji, niech społeczność Social Club przekaże ci pewne informacje w komentarzach, a jeśli już zrobiłeś jakąś, jesteś z niej szczególnie dumny i chcesz się z Rockstar podzielić, aby sprawdzić się, należy oznaczyć je jako #throwback.

Żródło: Rockstar Games

Social Club MP Events Calendar

Przygotuj się do sezonu ® Bullet Time, Old West posse throwdowns i epickiej gry samochodem w Liberty City O_o gdzie zaprezentowano kalendarz wydarzeń Social Club w kolejnych miesiącach. Dużo akcji multiplayer będzie działo się od września do listopada, w tym reprezentowanie swoich załóg w Max Payne 3 z wszystkimi najnowszych zawartościami do pobrania, jak również stały czas na granicy w Red Dead Redemption: Game of the Year Edition w Liberty City z Grand Theft Auto IV: Complete Edition. Czyli w sumie trzy gry.

Dla niewtajemniczonych, Max Payne 3 multiplayer posiada pewne wydarzenia. Zacznijcie ćwiczyć i szukać więcej informacji, które odbędą się przed każdą z dat. Ponadto, bonus XP będzie działać dla wszystkich w Max Payne 3 i Red Dead events, plus będziesz miał możliwość uzyskania i grania z Rockstar bez względu na to, której wersji tytułów jesteś właścicielem oraz wszelkie wydarzenia mające dwie transmisje wideo oraz dodatkowo jedna transmisja na stronie TwitchTV. Wydarzenia Multiplayer zawierają również czat z Rockstar na stronie, wraz z limitowanymi prezentami.

Oprócz tych zaplanowanych playsessions, regularnie logujcie się dla improwizowanych rund multiplayer, szukajcie więcej na Twitter, Facebook, Google+ i na stronach Steam. Jako dodatkowy bonus, wszystkie te transmisje będą na żywo w TwitchTV. Upewnij się, że jesteś z nami lub napisz coś od siebie gdy Rockstar jedzie online …

CALENDAR OF MULTIPLAYER EVENTS

Thursday, September 13 (11am-2pm ET / 4-7pm BST)
Red Dead Redemption: Game of the Year Edition
PlayStation 3 on PSN and Xbox 360 on XBL

Friday, September 21 (4-7pm ET / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
PC, PlayStation 3 on PSN and Xbox 360 on XBL

Thursday, September 27 (11am-2pm ET / 4-7pm BST)
Grand Theft Auto IV: Complete Edition
PlayStation 3 on PSN and Xbox 360 on XBL

Friday, October 12 (4-7pm ET / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
PC, PlayStation 3 on PSN and Xbox 360 on XBL

Friday, October 26 (4-7PM ET / 9pm-midnight BST)
Max Payne 3
Xbox 360 on XBL

Friday, November 2 (11am-2pm ET / 3-6pm GMT)
Max Payne 3
PlayStation 3 on PSN

Friday, November 16 (11am-2pm ET / 4-7pm GMT)
Red Dead Redemption: Game of the Year Edition
PlayStation 3 on PSN and Xbox 360 on XBL

Thursday, November 29 (4-7PM ET / 9pm-midnight GMT)
Grand Theft Auto IV: Complete Edition
PC on Games for Windows – Live

Źródło: Rockstar Games

Contest, Crews, Events, Game with Developers, Grand Theft Auto, Grand Theft Auto IV, Legends and Killers, Liars and Cheats, Max Payne 3, Multiplayer, Multiplayer Event, Outlaws to the End, PLAYSTATION 3, PSN, Red Dead Redemption, Social Club, The Ballad of Gay Tony, The Lost and Damned, Undead Nightmare, Xbox 360, Xbox LIVE,