3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

GTA V – Ekskluzywna zawartość na Powrót Graczy GTA V na PS4, Xbox One i PC

Details on Exclusive Content for Returning GTAV Players on PS4, Xbox One and PC

Odkąd ogłoszono wszem i wobec, że Grand Theft Auto V wraz z datami premiery ukarze się na PlayStation 4, Xbox One i Komputery osobiste, niektórzy z was z pytaniem, czy nie będzie żadnych dodatków do tych na PS3 i Xbox 360 graczy, którzy planują podniesienie swoich wersji gry do nowszych wersji. Nagrodą dla wiernych fanów GTAV na powrót do nowszej, bardziej szczegółowej wersji Los Santos i Blaine County, było stworzenie szeregu ekskluzywnych elementów specjalnie dla tych graczy – z każdym z nich podłączonych do działań mających doświadczyć gry w ogromnym świecie, w nowy i ekscytujący sposób. Oto niektóre z nowych elementów i działań, które będą dostępne dla powracających graczy po długim i cierpliwym oczekiwaniu:


Dodo samolot umożliwia lądowanie na wodzie: To może zająć trochę siły ognia, aby dostać w swoje ręce ten bardzo wszechstronny klasyczny samolot w GTA.

Nowe wydarzenia i nagrody

Spotkanie nowych wydarzeń odbywa się na całym świecie, a ich zakończone wyzwania stwarzają odblokowanie nowych ekskluzywnych pojazdów, jak chociażby groźny Imponte Duke O’Death i ten prawdziwie klasyczny samolot Dodo umożliwiający lądowanie na wodzie


Imponte Duke O’Death: Jak można się spodziewać, gdy po raz pierwszy natknęliśmy się na tą niemal niezniszczalną maszynę mayhem, problemem będzie pogodzenie się z tym rozsądnym pięknem, które jest całe twoje.

Tajemnica morderstwa
Jak Michael, zalicz ślad tajemniczych wskazówek, aby rozwikłać przerażającą tajemnicę morderstwa. Umieść wskazówki razem i będziesz mógł odblokować dwa filtry stylu Noir, które dadzą tobie rozgrywki Story Mode i zdjęcia Snapmatic, poczuj piaszczystego starego klasyka szkoły zbrodni.


Dostań się do dna tajemnicy morderstwa, które uderza w samo serce przemysłu najbardziej cenionych w Los Santos.

Bronie: Rail Gun & Hatchet

Zniszcz swoich przeciwników z dużej mocy, wysokiej prędkości (Rail Gun). Ten kawałek eksperymentalnej technologii wojskowych ma również swój własny zestaw strzeleckiego Wyzwania w lokalnym Ammu-Nation na strzelnicy. Siekaj i ucinaj (Hack and slash) lub uderz wrogów z bliska z brutalną siłą ręcznego topora (Hatchet melee).


Futurystyczny nowy Rail Gun rozładowuje potężne sztuki amunicji wybuchowej na wrogów.

Wildlife Fotograficzne Wyzwanie

Pojawiają się nowe gatunki zwierząt na terenie Los Santos i Blaine County, LS Tourist Board potrzebuje kogoś do ich dokumentowania. Jako Franklin, Kataloguj unikalne gatunki zwierząt, rozrzucone po mapie, aby odblokować specjalnego Sub Krakena.


Zakończ Wildlife Photography Challenge odblokowując Sub Krakena.

Stock Car Races
Wygraj serię nowych wyścigów w domyślnych pojazdach(Stock Car Races) zdobywając unikalne niestandardowe Muscle Cars ozdobione logo z niektórymi przedsiębiorstwami, które świadczą o tym, że ten kraj jest wielkim.


Zakończ pierwszy z nowych domyślnych pojazdów w wyścigu przedstawionych na zdjęciu zarabiając na nowe Muscle Cars.

Małpie Mozaiki
Tajemniczy artysta uliczny zajmuje się tagowaniem ścian w całym mieście z jego małpią inspirowaną sylwetką. Wytrop i sfotografuj je wszystkie zdobywając nowe stroje małpy (dostępne dla wszystkich graczy) oraz specjalny strój Go Go Monkey Blista wyłącznie dla powracających graczy.


Zabierz się do nieba w szybszym i bardziej zwrotnym Xero Blimp.

Nowe pojazdy i więcej

Zwiedzaj autostrady Los Santos (i ponad nikim w ścieżce) z monster Cheval Marshall zabierz się do nieba w szybszym i bardziej zwrotnym Blimp, komplementnym Xero Gas.

Będzie też nagroda treści dla wszystkich graczy, nowych i powracających aby odkryć trochę – w tym floty pojazdów klasycznych GTA i jeszcze kilka niespodzianek jakie Rockstar ma zaplanowane, które będziesz musiał odkryć dla siebie, grając już samodzielnie. I zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obecni gracze GTA online na PS3 i Xbox 360 będą mogli odebrać zgodnie z tym momentem w którym przerwali swoją grę, przenosząc swoje postacie i progresję płynnie do ich wyboru na PlayStation 4, Xbox One lub PC (wymagane członkostwo Social Club).


Kilka obiektów jest przeszkodą dla zastraszenia Cheval Marshall.

Ponadto każdy, kto zamówi pre-order gry otrzyma premię w wysokości $ 1M (GTA $ 500k do Story Mode i $ 500k do użytku w Grand Theft Auto Online). Rockstar również otrzymał mnóstwo pytań od wielkich podekscytowanych fanów w tym także, co jest w sklepie w grze. Poniżej znajdują się niektóre z częstszych tych pytań na które stwierdzili, że są w stanie rzucić trochę światła – Czekajcie na więcej informacji w najbliższych tygodniach. Pamiętajcie także, że zawsze możesz wysłać do nich swoje pytania na mouthoff@rockstargames.com, lub strzelać im na ich tweet RockstarGames. Jeśli masz opinię na temat tego, co chcesz zobaczyć w GTA Online konkretnie, nie wahaj się upuść do ich zespołu developerów parę swoich wiadomości na gtaonline@rockstargames.com.

Co z ekskluzywną zawartością w grze pierwotnie otrzymaną za zakup PS3 lub Xbox 360 Special Edition lub Collectors Edition w zeszłym roku? Czy będę w stanie uzyskać dostęp do tych treści na PS4, Xbox One czy PC?

Tak, jeżeli kupiłeś Special Edition lub Edycję Kolekcjonerską w zeszłym roku, po uaktualnieniu do jednego z nowych systemów, będziesz miał automatycznie te elementy odblokowane i dostępne. Te osoby otrzymają, premie grze w postaci samolotu stunt jako bonus, stroje i tatuaże,a także pistolet 0,50, Bullpup Shotgun i melee Hammer wszystko do użytku w trybie Story; jak również w znakach Parent klienta Klasycznego GTA i high-end Khamelion samochodu elektrycznego w GTA Online. Ponadto, jeśli przegapiłeś swoją szansę na zakup CE lub SE, będziesz miał również wszystkie te treści dostępne dla wszystkich graczy na PS4, Xbox One i PC, aby zarobić i zdobyć je w grze gotówkowej (oryginał SE i właściciele CE nie będą musieli wydawać pieniędzy w grze, aby je uzyskać, będą one automatycznie dostępne po aktualizacji).

Można także dokonać raz transferu postępu charakteru dla GTA Online?

Jeśli mogę przenieść GTA charakter online do nowych systemów, czy nadal będę mógł grać z nim / nią na moim PS3 lub Xbox 360?

Tak, będzie można przenieść swoją postać tylko raz. Po przeniesieniu swojej postaci do PS4, Xbox One i PC, możesz kontynuować grę z nim/nią na PS3 i Xbox 360, ale postęp można zrobić, gdy gra nie jest udostępniona do znaku, który przenosi się do nowej wersji.

Czy gracze PC otrzymują również wyłączne zawartości aktualizacji jak Dodo i Dukes?

Tak, rzeczywiście! Zawartość opisana powyżej będzie dostępna do powrotu graczy na wszystkich trzech nowych platformach.

Czy którakolwiek z tych aktualizacji będzie wykonana na nowe systemy, które są również udostępniane na poprzedniej generacji konsol?

W znacznie ulepszonej grafice i wielu innych aktualizacjach rozgrywki na nowych wersjach Grand Theft Auto V jest tak naprawdę tylko to możliwe ze względu na potężny nowy sprzęt nowych konsol i PC. Niektóre inne aktualizacje, takich zawartości aktualizacji szczegółowo przedstawionych powyżej są przeznaczone wyłącznie jako nagroda dla powracających graczy więc dla tych nie ukaże się na poprzednich wersjach; jednak zostańcie z nami na bieżąco po więcej aktualizacji jakie to mają być udostępnione do Grand Theft Auto Online na wszystkich platformach i będą mieli więcej informacji na ten temat wkrótce.

Czy moje utworzone miejsca pracy przeniosą się do nowych systemów?

Tak, oferty już opublikowanych prac w GTA Online wyposażonych w pomocne funkcje Kreatora przeniosą się tak aby nadal mogły być odtwarzane na innych, nowych platformach. Należy pamiętać jednak, że liderzy, Snapmatics, Listy odtwarzania i zakładki są unikalne dla obecnej generacji konsol więc postępy na starszych nie zostaną zachowane. (GTAV fotografowie powinni przygotować się do podjęcia zupełnie nowych high-res Snapmatics!)

Na nowej generacji konsol będziemy także mieli 30-osobowe sesje online to GTA trybów konkurencyjnych, takich jak wyścigi i rozgrywki typu deathmatch?

Tak, będą! GTA Online na nowych systemach będą wspierać 30 graczy nie tylko w wolnych Pokojach rozgrywki ale także w trybach konkurencyjnych, jak również (o ile oczywiście Praca w którą grasz została zaprojektowana, a także ustawiona na specjalne granicy maksymalnej ilości graczy). Rockstar cieszy się widząc, że wyjątkowe mecze społeczności mogą stworzyć znacznie zwiększoną liczbę graczy.

Rockstar wie także, że istnieje wiele innych pytań jakie gracze mają do zadania na temat nowych wersji również, tak więc proszą aby Czekać na więcej informacji, jakie się ukażą w najbliższych tygodniach.

Źródło: Rockstar Games

GTA V – Data Wydania i Detale Ekskluzywnej Zawartości na PS4, Xbox One i PC.

Grand Theft Auto V Release Dates and Exclusive Content Details for PlayStation 4, Xbox One and PC

Rockstar Games z dumą ogłasza, że Grand Theft Auto V pojawi się na PlayStation 4 i Xbox One w dniu 18 listopada 2014 r w wersji na PC 27 stycznia 2015. Do tego czasu Rockstar dopracuje wszystkie szczegóły, które wymagają nieco więcej uwagi w porównaniu do wersji konsolowej.

Grand Theft Auto V na PlayStation 4, Xbox One oraz PC będzie wyposażone w szereg znaczących ulepszeń wizualnych i technicznych w Los Santos i Blaine County, będzie bardziej wciągający świat niż w wersji na konsole. Oprócz zwiększenia odległości i Rysowania w wyższej rozdzielczości, gracze mogą spodziewać się szeregu dodatków i usprawnień, w tym:

 
– Nowe bronie, pojazdy i działania
– Dodatkowa przyroda
– Gęstszy Ruch
– Nowy system liści

– Zwiększone Obrażenia i efekty pogodowe oraz wiele więcej

 
Grand Theft Auto V na PlayStation 4, Xbox One oraz PC będzie również wzmocnione pozycjami radiowymi w ponad 100 dodatkowych nowych piosenek i nowych DJ miksów powrotu DJ-ów w całej grze na 17 stacjach radiowych.

Wszyscy gracze, którzy zakupią pre-order gry otrzymają 1.000.000 dolarów w grze premii pieniężnych wydając je w całej grze Grand Theft Auto V i Grand Theft Auto (GTA Online w wysokości $500K dla każdego do Story Mode i dla rachunku bankowego w GTA Online dostępnego w grze).

Wiele nowych, ekskluzywnych materiałów czeka również dla graczy powracających z PlayStation 3 i Xbox 360, w tym rzadkie wersje klasycznych pojazdów do zbierania z całej serii Grand Theft Auto, takich jak the Dukes, the Dodo Seaplane i szybszych, bardziej zwrotnych Blimp; nowe działania, w tym fotografie dla dzikiej przyrody i nowe wyzwania na strzelnicy, nowe bronie i więcej.

Ulepszenia do Grand Theft Auto Online obejmują zwiększoną liczbę graczy w grze on-line teraz dla maksymalnie 30 graczy na PlayStation 4 i Xbox One. Wszystkie istniejące aktualizacje gry i treści tworzone przez Rockstar uwolnione od premiery Grand Theft Auto Online będą również dostępne dla PlayStation 4, Xbox One i komputerów osobistych PC z dużo większą ilością.

Istniejący gracze będą mogli przenieść swoje Grand Theft Auto Online znaki (czyt. Postacie) wraz postępami z gry do wyboru czy to na PlayStation 4 czy też na Xbox One lub komputery osobiste. Jest to przydatnej akby ktoś porzucał daną platformę i rpzenosił się na inną ;d. Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do ekskluzywnej zawartości dla powracających graczy, odwiedź rockstargames.com/V/bonuscontent.

Zostańcie z nami i wszystkimi fanami GTA po już teraz nowy trailer, który jest już dostępny i więcej informacji wkrótce – a teraz, cieszcie się tymi szesnastoma nowymi screenami zrobionymi z wersji gry na PlayStation 4.

Źródło: Rockstar Games & Trailer

Grand Theft Auto V nadchodzi na PS4, Xbox One i PC w tym roku 2014 !!!

Grand Theft Auto V Coming this Fall to PlayStation 4, Xbox One and PC

Wczoraj Rockstar miał zaszczyt ogłosić, że krytyczne, entuzjastyczne i rekordowe Grand Theft Auto V zostanie wydane tej jesieni na PlayStation 4, Xbox One i komputery osobiste PC !!!!! TAK xd.

Nie wiem do końca czy ta informacja mnie zaskoczyła ale z pewnością jestem podekscytowany! Jeszcze tej jesieni ujrzymy GTA V na PC. Zaczynamy.

Grand Theft Auto V będzie nareszcie w pełni wykorzystywać zasoby mocy obliczeniowej PlayStation 4, Xbox One i PC z całą linią graficznych i technicznych ulepszeń dostarczając przy tym oszałamiający nowy poziom szczegółowości. Zwiększona zostanie odległość rysowania, drobniejsze szczegóły tekstur, gęstszy ruch i zwiększenie rozdzielczości razem wziętych, aby przynieść nowe życie w miastach, miasteczkach, pustyniach, oceanach i epickich obszarach (reimagining) Rockstar North w Południowej Kalifornii.

Przełączać się będziemy miedzy życiem znanych już nam dobrze panów; Michael, Trevor i Franklin, aby rozpocząć serię napadów na terenie Los Santos, Blaine County w największy, najgłębszy i jeszcze jako najbogatsze doświadczenie w otwartym świecie gry z ulepszeniem przyrody, które obejmują nowe, zmodernizowane pogody, efekty uszkodzenia i szereg nowych szczegółów do odkrycia.

Nowa aktualizacja generacji online również przedłuży Grand Theft Auto Online jako stale rozwijająca się gra, Grand Theft Auto więc nie będzie z pewnością nudną grą. Wzrosną szeregi rabowania razem aż do zakończenia zlecenia na zakup za środki pieniężne, nieruchomości, pojazdów i rozbudowę znaków (czyt. postaci), aby rywalizować w tradycyjnych konkurencyjnych trybach, lub tworzyć własne treści do gry i dzielić się ze społecznością Grand Theft Auto Online.

Wszystkie nowe treści z gry tworzone wcześniej od ukazania się premiery Grand Theft Auto Online, w tym szeroka gama nowych miejsc pracy, arsenał nowych broni, dziesiątki nowych pojazdów, nowych właściwości i dostosowania zawodników będą również dostępne dla systemu PlayStation 4, Xbox One i PC z dużą dawką dodatkowych opcji. Ponadto obecna społeczność graczy będzie miała możliwość przeniesienia ich Grand Theft Auto Online, znaków (czyt. postaci) i progresji do ich innych platform do wyboru, takich jak PlayStation 4, Xbox One lub PC.

  
W Grand Theft Auto V na PC znajdzie się również edytor wideo przeznaczony do zaawansowanej obróbki filmu.

Sprawdź nowy film, który zadebiutował wczoraj na targach Sony E3 podczas konferencji prasowej przedstawionej powyżej, i odwiedź rockstargames.com/V/order pre-order.

Źródło: Rockstar Games

GTA V – Oryginalny artwork: Sława lub Wstyd

Original Grand Theft Auto V Artwork: Fame or Shameless

W tygodniu dodatków, który właśnie się kończy do Grand Theft Auto V w sprawie oryginalnej artwork grafiki kolekcji udowadnia, że nie istnieją granice tego, co niektórzy ludzie będą robić, aby osiągnąć bogactwo i sławę w Los Santos.

Pomimo zastraszającego braku zauważalnego talentu, Tracey De Santa najlepiej umieszcza swoją odważną twarz na grafice, kiedy to bierze udział w wesołych przesłuchaniach na Sławnej rewii lub bierze udział we wstydzie. Na tej samej zasadzie, pomijając skargi na jego wysoce wątpliwe praktyki kredytowe oraz agresywną politykę zwrotu mienia pojazdu, Symeon Yetarian stoi wyzywająco przed swoim salonem Premium Deluxe Motorsport.

Chwyć jeden lub oba obrazki sztuki w rozmiarach do pobrania w różnych formatach – w tym tapety i tła dla komputerów stacjonarnych i urządzeń mobilnych, Facebook Timeline Covers, Twitter Okładki, ikony kolegów i awatary z www.rockstargames.com/V/ downloads. Będą mieć więcej GTAV wersji grafiki dla Ciebie przez całą zimę. Mamy nadzieję, że okażą się interesujące.

Źródło: Rockstar Games