Information Regarding Open Source..

.. Development

 IV: kod źródłowy MP jest otwarty dla wszystkich więc proszę o przeczytanie poniższych informacji:
Jeśli chcesz wyświetlić kod źródłowy to proszę przejść do strony projektu GoogleCode (tutaj).
Jeśli chcesz sprawdzić kod źródłowy a następnie pobrać klienta subversion (jak np. TortoiseSVN i przeczytaj pomoc w GoogleCode Źródła na stronie (tutaj).
Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie można skompilować lub uruchomić IV: MP kodu źródłowego lub IV: MP nightly, nie należy także prosić o pomoc w ten sposób albo na irc, forum lub deweloperów. Należy albo cierpliwie czekać na poprawkę, oficjalną wersję lub sporządzić szczegółowy raport o błędzie w bug tracker, o (tutaj).
Jeśli chcesz pomóc w rozwoju IV: MP należy dokonać poprawek obalenia zmiany obecnej wersji(Aby uzyskać pomoc jak to robić z GUI klientem TortoiseSVN zobacz tutaj) i dostarczyć go do jednego z programistów za pośrednictwem forum PM (lub porozmawiać ze mną (jenksta) na IRC, jeżeli jestem dostępny). Plaster (czyt. patch) zostanie zweryfikowany i jeśli to możliwe, zostanie wdrożony do IV: MP kodu źródłowego. Jeśli w pewnym momencie poczujemy, że przyczyniłeś się wystarczająco do IV: MP w postaci plastrów (czyt. patchów) mamy podstawy uważać, że jesteś ok co daje dostęp do pełnienia repozytorium kodu źródłowego.
Niestosowanie się do żadnej z wymienionych postanowień będzie skutkować ostrzeżeniem i jeśli konsekwentnie będzie ponaglane, zakazem.

Dziękujemy za współpracę.

As the IV:MP source code is now open to everybody please read the following information:

  • If you wish to view the source code go to our GoogleCode project page (Found here).
  • If you wish to check out the source code then download a subversion client (Such as TortoiseSVN and read the help on the GoogleCode Source Checkout page (Found here).
  • If for any reason whatsoever you cannot compile or run the IV:MP source code or an IV:MP nightly then please do not ask for help in doing so either on irc, the forum or from the development team. Either wait patiently for a fix or an official release, or make a detailed bug report in out bug tracker (Found here).
  • If you would like to help in the development of IV:MP then please make a subversion patch of your changes (For help with doing that with TortoiseSVN GUI client see here) and submit it to one of the developers via forum PM (Or speak to me (jenksta) on IRC if i am available). Your patch will then be reviewed and if possible committed to the IV:MP source code respository. If at some time we feel you have contributed enough to IV:MP in the form of subversion patches we will then consider giving you commit access to our source code repository.
  • Failure to abide by any of the terms above will result in a warning and if consistent, a ban.