3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

Two New Trailers from GTA V

W Grand Theft Auto Five (Grand Theft Auto daughter – córka x D lol) stara gwiazda flagi Rockstar stara się odczytać światy regionu zaczynając od świata pod powierzchnią gry. Gra jest piękna, masowa i zróżnicowana. Sześć lat prawdziwych starań nad odwzorowaniem południowej Kalifornii. Pokrywając koszty wywiadu Malcolma, wciąż mamy godzinę drugą. W grze kolejny raz doświadczymy długich historii ale tym razem jak wiemy będą je przeżywać trzej bohaterowie. W grze napotkamy dziewicze dzicze, plażę, a w szczególności hipokryzje, przez co nie bardzo wiedzą co chcesz i co ma zostać dokładnie wyjaśnione z zabójstwami w trakcie mokrej roboty. Dialogi:” Co my robimy tutaj? “, Dialogi: “Nieco jesteśmy osadzeni w pracy z panem (amigo)” ale pierwszy raz zaczynając naukę w grze trzech facetów chce zostać bohaterami. Michael jako jedyny skuteczny włamywacz do banków i jego mała rodzina, która wie czym się zajmuje. Dialogi: “Jesteś naprawdę dupkiem”, “Co ty powiedziałeś do mnie?, “Przestańcie ! Rujnujecie moje jogę !”. Franklin uczy kongres, bo jak jest on przekonany, poddał się przez marony xd. Dialogi: “Sprawdź ludzi pytających o siebie co David, a następnie win c-class i potem tamtejsze tendencje”. Następnym bohaterem jest Trevor, którego mniej można ustawić w przeciwieństwie do Franklina. Transformacja trzech charakterów wiodących zarówno razem z narracja przeplata się w czasie historii, destrukcji, indywidualnych nacji, misji w grze. Miejsca i zdarzenia mogą ciąć się pomiędzy pakietami w nich zawartymi podobno od stu zespołów prowadzących do innych, drugich i kolejnych. Zniżki dają nam różnorodność i intensywność. W trakcie wiatru misji, używane są trzy charaktery jednocześnie, także zasługuje na uwagę cztery lata dźwięku. Twoi przyjaciele myślą jak spaść w każdej chwili na cztery łapy i co jeśli twoi nowi przyjaciele myślą za dużo o dzisiejszym G-Spot (punkcie G) i nie maja na myśli zdrowego państwa rozumianego jako państwo? Dialogi: Trevor: “Yes” Z drogi śmiecie ! “, “Z dala od mojego auta” ha. Czas na szybsze rzeczy wstawki, które tylko wydaja się do zrobienia takie jak karty dla klientów, samoloty do latania, ( wszystko zaprzecza błogości xd), ubrania do kupna, sporty do grania, kiepskie lub rzetelne realizowanie celów (objawienia do doznania ? x d), pływanie (nazwane przeze mnie z dosłownego tłumaczenia jako rozwiązania dla śmierci xd), przygnębione zwierzęta na które można polować, coś dla maniaków oglądania spotkań i przyjaciele myśli na kolejne debaty awk albo po prostu jak chcesz gdzieś utknąć między zdarzeniami lub misjami. Istnieje również ogromne skoncentrowanie się na religii w grze ale także skoncentrowanie się na mechanice gry (translator z google chyba coś źle przetłumaczył xd ale w każdym bądź razie coś na temat religii w grze tez uświadczymy). Głównie skoncentrowali się na każdym aspekcie wystrzału pocisku, płynności, wyschniętej farby. Można także zauważyć płynność bez zgrzytów. Wszystko wymieszane z popiołem jazdy i wystrzałów, tenisa i jazdy na rowerze, dają zabawę i czucie realizmu. Jednak przy tych wszystkich przyjemnościach ludzie także troszczą się o ich prace i biznesy. Przy tych wszystkich pretensjach do peralty ci faceci są naprawdę niebezpieczni. Dialogi: “Ona była naprawdę dobra aby wziąć śmieciarkę i zestaw filtrów”. Aby przeżywać dalej ten świat mamy ustawione wycięte serie coraz większych aktualizacji wycinków możliwości gry. Dialogi: “Panowie {Gentelmans), niektóre plany zasługują na uwagę”. Zawodnicy (players) i sekundy wykonywania telefonów mogą decydować co oni będą widzieć. Dialogi: “Czekaj i patrz jeśli się coś zrobi” (grabieże sklepu z biżuterią), miliony laboratoryjnych dotacji xd. Dialogi: “Proszę nie robić za dużo raportów biorąc pod uwagę podzielenie się z nami łupem. Nie zmuszajcie mnie abym popsuł lata pracy waszych chirurgów plastycznych”, (napad). Po wejściu w posiadanie jakiegokolwiek pieniądza możesz decydować co zrobisz z gotówką. Coś może być z rozsądnej inwestycji lub ubrania, tatuażu, szybkiego auta, przedsięwzięcia, ryzykowne akcje za pośrednictwem strony co przekłada się na realistyczne zakupy, transakcje itp. czy czegokolwiek innego co oferuje gra. Następnie przeniesiemy się w Grand Theft Auto Online ! To dopiero musi być odlot ! See you soon.

Źródło: Rockstar Games

Rockstar Games oddaje w rece graczy Grand Theft Auto Online, swiat w ktorym dynamiczna rozgrywka sieciowa zachowuje znana z Grand Theft Auto swobode. Tutaj nikt ci nie powie co masz robic, sam wyznaczasz zasady i kreujesz nowe standardy. Gra polaczy zywy i nie szablonowy swiat pelen nietuzinkowych osobowosci z wieloma roznymi rozwiazaniami Dialogi: ” witamy w raju “, “Dziwnie to zabrzmialo”. W dziedzinie mechaniki jak wiemy z wczesniejszych informacji nastapily wielkie zmiany, zaobserwowano rowniez podobienstwa do Max Payne 3. Oraz bedziemy miec dostepny szeroki wachlarz zorganizowanych i improwizowanych zajec. Po przylocie do Los Santos znajdziesz sie w miejscu, ktore obfituje w okazje do zarabiania i wydawania pieniedzy. Dialogi: musisz sie jakos prezentowac”, “Czaisz co mowie?”. Mozna sie w nim swietnie bawic ale tez wpasc w niemale klopoty. Mozesz samotnie przemierzac swiat zawierajac przyjaznie i stawiajac czola wrogom lub dolaczyc do ekipy z ktora zorganizujesz zuchwaly napad lub poprostu pograsz w klasycznych trybach sieciowych. Mozliwosci sa niezliczone. Kazda akcja przynosi pieniadze i szacunek. Gotowke mozna wydac na dopasowanie postaci, ubioru, broni i pojazdu do wlasnych upodoban czyli jednym slowem tzw. kustomizacja postaci, znane wsrod graczy. Jesli trafi sie grubsza kasa to dobra inwestycja bedzie zakup mieszkania aby ugoscic w nim swoich znajomych ONLINE ! Mozesz tez sobie sprawic garaz na odpicowane pojazdy, ktorymi bedziesz sie scigac po ulicach, przestworzach i na morzu albo zwyczajnie bujac po miescie dla lansu. Kazde twoje dzialanie wplynie na otoczenie. Poznasz nowe postacie. Dialogi: ” No i zadnej pary z ust na moj temat, zrozumiano? “. Wypelnisz kolejne misje i zgarniesz wspaniale nagrody. Mozliwosci sa ogromne i praktycznie nieograniczone, a przynajmniej szerokie. Rockstar bedzie nieustannie dodawac nowa zawartosc dla graczy. Ponadto po raz pierwszy w historii gier Rockstar dzieki wbudowanemu kreatorowi kazdy moze zaprojektowac wlasne wyscigi i tryby deatchmatch. Stworzona zawartosc bedzie mozna nastepnie udostepnic znajomym i calemu swiatu. Warto zatem tez siegnac po tworczosc innych. Grand Theft Auto Online przenosi wolnosc wyboru cechujaca Grand Theft Auto do rozgrywki dla wielu graczy w dynamicznym i wspolnym swiecie.

Obejrzyj nowe oficjalne wideo z gry dla Grand Theft Auto Online – pokazuje, jak podjęli podstawowe pojęcia GTA na temat wolności, działalności i misji otoczenia opartego na rozgrywce oraz podają je dla wielu graczy, w niezwykle szczegółowym i czułym wirtualnym świecie.

W Grand Theft Auto Online, będziesz mieć wolność do odkrywania sam lub z przyjaciółmi różnych miejsc, współpracować w celu ukonczenia pełnych misji, razem z zespołem przy udziale w działaniach i wydarzeniach otoczenia, lub bedziesz mógł rywalizować w tradycyjnych trybach gry w całej społeczności, a wszystko z osobowością i wyrafinowaną mechanika Grand Theft Auto V .

Dostęp do Grand Theft Auto Online jest za darmo w każdej detalicznej kopii Grand Theft Auto V i rozpoczyna się 1 października.

Źródło: Rockstar Games

Źródło: 3d-mp

GTAV – Ujawnione w Game Informer

Link do artykułu.

http://3d-mp.blogspot.com/2012/11/gtav-ujawnione-w-game-informer_10.html

25/25 parts THE END

Artykuł został skończony. Ewentualnie poddam go korekcie jak będzie czas. PS. Sporo można się dowiedzieć 🙂