3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

Steam Controller w akcji!

Czyżby szykowała się rewolucja wśród kontrolerów do gier ?

Firma Valve znana z niektórych własnoręcznie stworzonych gier i sprzedawania gier poprzez platformę Steam opublikowała pierwszy film prezentujący Steam Controller w akcji. Inżynier firmy – Jeff Bellinghausen – ilustruje możliwości urządzenia z pomocą tytułów FPS (gdzie jest oczywiście szczególnie ważna precyzja urządzenia, która była by zbliżona do myszki lub blisko z nią spokrewniona), ale jak mówią twórcy także w inne gry będzie się przyjemnie grało, chociaż by w strategie.

Deweloper zaczyna od logicznego Portal 2, by przejść do turowej strategii Civilization 5, strzelanki Counter-Strike: Global Offensive i niezależnego Papers, Please. Szerokie spektrum gatunków ma najpewniej udowodnić wszechstronność nowego pada. Przedstawiono także różne konfiguracje sterowania, dostosowane do poszczególnych tytułów. Jak do każdego kontrolera, tak i do tego trzeba będzie się przyzwyczaić ale jeśli minie trochę czasu i będziemy go już czuli pewnie w dłoni to czy spełni tak bardzo wyczekiwane wymagania graczy? Miejmy nadzieję, że tak bo projekt tego kontrolera zapowiada się wyśmienicie i jeszcze będzie on prawdopodobnie powiązany ze wszystkimi grami na Steam. Zapomnijmy o sklepach, grach w pudełkach i kontrolerach starszej generacji bo o to właśnie prawdopodobnie nadchodzi lider w wielkiej klasie!

Valve zapowiada, że wkrótce opublikuje kolejne filmy, w których już sami twórcy prezentują swoje gry.

Steam Controller zapowiedziano na 27 września, jako część ofensywy firmy z Seattle na salony i telewizory graczy. Z przodu kontrolera umieszczone zostały dwa dotykowe panele. Projektanci chcą, by urządzenie oferowało precyzję zbliżoną do precyzji myszy komputerowych.

Najważniejszym elementem kontrolera Steam są dwa okrągłe panele dotykowe o dużej czułości. Istnieje także możliwość ich naciśnięcia, co umożliwia użycie całej powierzchni jako przycisku” – czytamy w oficjalnym opisie.

„Gracze przyzwyczajeni do sposobu kontroli rozgrywki znanego z komputerów docenią precyzję Kontrolera Steam, która porównywalna jest z parametrami myszy”.

Przyciski.

Poza elementami dotykowymi, w kontrolerze zaimplementowano 11 tradycyjnych przycisków, a w sumie jest ich aż 16. Wszystkie przyciski umieszczone są symetrycznie, umożliwiając korzystanie z kontrolera przez osoby leworęczne za pomocą zmiany ustawienia kontrolera. Ponadto do każdej gry można przypisać konfigurację przycisków! Społeczność Steam może użyć narzędzia konfiguracji, aby stworzyć konfiguracje przycisków dla swoich ulubionych gier i podzielić się nią z innymi graczami. Wszyscy gracze mają możliwość wyboru z najpopularniejszych zestawów konfiguracji kontrolerów.

Otwartość

Kontroler Steam został zaprojektowany z myślą o otwartości. Tak jak Społeczność Steam oraz wkład w Warsztat Steam dostarczają ogromne ilości zawartości dla produktów znajdujących się na platformie Steam, tak samo uważają, iż powinni umożliwić społeczności wpływanie na kształt Kontrolera Steam. Planują udostępnienie narzędzi, które umożliwią modyfikacje każdego z aspektów kontrolera – od planów zawartej w nim elektroniki aż po plany techniczne urządzenia.

Aż dwa okrągłe panele! To ja wyczekiwałem przynajmniej jednego, a tutaj są aż dwa okrągłe panele! Dodatkowo są okrągłe, tak jak to sobie wyobrażałem! Tylko zacierać ręce jak światło dzienne ujrzy nowy kontroler! Jaki będzie? Tego nie wiem ale jak doświadczenie pokazuje, będzie na pewno lepszy, bardziej skomplikowany, wygodniejszy, czulszy, o lepszym ergonomicznym kształcie i co najważniejsze jeszcze bardziej efektowny! Czas pokaże…

Pytania!

Czy ten test jest częścią testów komputerów Steam, czy jest on oddzielnym procesem?
Jest to ten sam system – wymagane jest jednokrotne wyrażenie zainteresowania.

W jaki sposób ta faza testów będzie działać? Kiedy się ona rozpocznie? Jak wybrane zostaną osoby do testów?
Zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi na stronie informacji o komputerach Steam – zawiera ona odpowiedzi na wiele pojawiających się pytań.

Jestem zadowolonym użytkownikiem Steam i korzystam z myszy oraz klawiatury. Nie czuję potrzeby posiadania kontrolera.
Nie mamy nic przeciwko, jeżeli twój aktualny sposób użytkowania komputera ci odpowiada – korzystaj ze sposobu, jaki odpowiada ci najlepiej.

Nie planujemy porzucenia klawiatury i myszy! (My też je kochamy!)

Czy mogę korzystać z kontrolera, jeżeli nie posiadam komputera Steam?
Tak. Kontroler będzie działać z każdą wersją programu Steam.

Jestem twórcą oprogramowania – jak mogę dodać wsparcie dla Kontrolera Steam w moim produkcie?
W dniu wysłania naszych prototypów do użytkowników udostępnimy pierwszą wersję naszego systemu API dla twórców oprogramowania.

Czym będzie się różnił kontroler testowy od wersji dostępnej w sklepach w przyszłym roku?
Kontroler będzie posiadać kilka ważnych różnic – pierwsze 300 kontrolerów wysłanych do użytkowników w celu testów nie będą zawierały ekranu dotykowego oraz zajdzie konieczność podłączenia ich kablem do komputera. Zamiast ekranu na kontrolerze znajdą się cztery dodatkowe przyciski, a ich podłączenie wymagać będzie kabla USB.

Co dalej?
Zakończyliśmy czas ogłoszeń – obiecujemy teraz podawanie precyzyjnych informacji w grupie Steam Universe. Wkrótce opowiemy o procesie tworzenia oraz jak został stworzony nasz pierwszy prototyp. Planujemy także podanie dokładnej specyfikacji prototypu komputera SteamOS dla pokoju dziennego.

Nie możemy się doczekać współpracy z wami podczas tworzenia przyszłości Steam w pokoju dziennym.

Źródło: eurogamer.pl, Steam, youtube.com, Grupa Steam Controller