3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

GTA Online: Rabaty w weekend – Turcja Shoot & Black Friday Sale

Po odzyskaniu spotkań z członkami dysfunkcyjnych rodzin, uczestnicząc w nieplanowanych przepychankach w sklepach po drastycznie obniżone urządzenia kuchenne (ha) i angażowanie się w klęski aktów masowej konsumpcji drobiu, przemyć z powrotem coś do Los Santos, podczas gdy będą różnego rodzaju rabaty w nadchodzący weekend.

Turcja strzela

Kierowanie nieuchwytną nagrodą na świątecznym stole nie powinno kosztować ręki ani nogi lecz mogą wystąpić jakieś trudności.

50% Off “Hunting” Rifles: Assault Rifle, Carbine Rifle, Advanced Rifle, Heavy Sniper, Sniper Rifle
50% Off All Rifle Attachments
50% Off All Rifle Ammo

Sprzedaż w Czarny Piątek
Oznaczone kolorami rabatu są jako nowe czarne w tym sezonie.

50% Off Wybierz koloru czarnego Odzież, w tym: biżuterie, krawaty, koszule, kamizelki, dżinsy, spodnie, szorty planszowe, sukienki, spódnice, chinos, buty, japonki, bojówki, koszulki, dresy, topy , bluzy, koszulki polo, buty skate, Oksfordzkie, buty, maski, nauszniki, kapelusze, czapki, chusty, kaski, okulary i wiele więcej.
50% OFF Wybierz Modyfikacje Pojazdu Czarnego Koloru: zabarwienie okna, czarny dym w oponach, czarne tablice rejestracyjne

Uchwyć te specjalnie Promocje w GTA Online na początku w czwartek, 28 listopada 2013, a wszystko będzie w ciągu weekendu aż do końca dnia, w dniu 1 grudnia.

Źródło: Rockstar Games

GTAV – Special and Collector’s Edition Digital Content

More Details and Screens from the Grand Theft Auto V Special and Collector’s Edition Digital Content.

Grand Theft Auto V w specjalnej Kolekcjonerskiej Edycji (dostępne jako pre-order u wybranych sprzedawców detalicznych do wyczerpania zapasów) to grono ulepszeń i akcesoriów dla wszystkich trzech bohaterów, jak i twojej postaci w Grand Theft Auto Online, wskazówki jak poruszać się po ulicach, niebo i salony Los Santos i Blaine County. Oto więcej szczegółów na temat tych unikalnych elementów cyfrowych, które są zawarte w ramach wydania specjalnego i edycji kolekcjonerskiej:

Dodatkowe bronie
Niezależnie od tego, którą wersje wybrałeś, lokalne Ammu-Nation zawsze będzie zaopatrzone w parę specjalnych broni palnych, bez dodatkowych kosztów, które również mają swoje własne unikalne opcje dostosowywania, skóry i akcesoria – Pistolet kaliber .50mm i Shotgun Bullpup. Będziesz mieć również dostęp do Hammera, który działa jako brutalna broń do walki wręcz.

Stroje Bonusowe, Tatuaże i Wiecej Bonusowych Stroji, Tatuaże i Więcej
Podczas wizyty w sklepach po okolicy Los Santos i Blaine County, Michael, Franklin i Trevor otrzymają specjalną zniżkę 20% oraz dostęp do specjalnych przedmiotów albo ich osobiste szafy lub garderoby w sklepach. Każda postać otrzyma 1 strój dla każdego oraz jedną dodatkowa część ubrania (koszula, bluza, kurtka) i tatuaż.

Niestandardowe znaki dla Grand Theft Auto Online (tylko edycja kolekcjonerska)
GTA Online wprowadza nowy spin na tradycje tworzenia postaci z dziedziczeniem jej cech opartym na systemie tworzenia. Wybierz wygląd swojej postaci, wybierając dziedziczne cechy twojego rodzica, a następnie za pomocą miernika dominacji genów możesz wybrać prawdopodobnie w telefonie, w którym rodzic twój wygląda sprzyjająco podobnie. Dodatkowo, można dostosować swoje postacie do codziennych czynności – wszystko od początku czasu powstania rodziny do nielegalnej pracy i sportu do godziny “couch potato” wszystkie mają wpływ na wygląd postaci i zestaw umiejętności (i zawsze można uszeregować swoje statystyki umiejętności bardziej poprzez rozgrywkę). Jako część pakietu Edycji kolekcjonerskiej, dostaniesz Niko Bellic‘a, wraz z zarówno Claude i Misty z Grand Theft Auto III używane jako opcje dominujące w systemie tworzenia postaci.

Możliwość doładowania specjalnego
Michael, Franklin i Trevor, każda postać jak wiecie lub jeszcze nie wiecie ma swoje własne, unikalne i specjalne zdolności, które mogą być aktywowane po każdorazowym wypełnieniu Specjalnego paska umiejętności Ability w oparciu o różne działania. Michael jest ekspertem w namierzaniu jako snajper – jego Special Ability spowalnia czas w strzelaniu, pozwalając mu wybrać swoje cele do likwidacji z większą łatwością. Franklin jest wykwalifikowanym kierowcą z ostrymi refleksami – jego Specjalna zdolność pozwala mu spowolnić czas podczas prowadzenia wszelkich pojazdów opartych o jazdę, pozwalając mu na to aby szybko poruszać się ruchem z łatwością i pokazać rogi przy dużych prędkościach. Trevor jest narkotykowym socjopatą z krótkim bezpiecznikiem zapalnym – jego Specjalna zdolność wprawia go w wściekłość, powodując podwójne obrażenia na wrogach, a przy tym prawdopodobnie skraca o połowę obrażenia na sobie, gdy uderza. Z doładowania, które jest wliczone w Special Editions zarówno specjalne i kolekcjonerskie. Jest też Możliwość, że Special Ability bar będzie generował się 25% szybciej.

Próby planowania stuntów
Przenieś się do Los Santos i Blaine County z zawrotną prędkością w Grand Theft Auto V Stunt Plane Trials. W pięciu ekscytujących i wyjątkowych wyzwaniach, będziesz przechodził przez góry, pustynie, morza i miasta, będziesz uczył się jak poruszać się w labiryncie punktów kontrolnych, każdy umieszczony z naciskiem na Stunty do granicy. Ukończenie każdej próby poprawi pilotowanie umiejętności twojej postaci. Porównaj swój czas z przyjaciółmi i walcz o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej.

Unikalne pojazdy i nieruchomości w Garażu (tylko edycja kolekcjonerska)
Edycja Kolekcjonerska zawiera także ekskluzywny garaż do przechowywania własnych pojazdów, które są zaopatrzone w motory sportowe CarbonRS i Hotknife – Otwarte od 1930 hotrod ramki stylu. W Grand Theft Auto Online zawiera garaż i high-end Khamelion samochód elektryczny (o którym wspominano wcześniej),a który jest specyficzny dla GTA Online, można je nabyć za pośrednictwem stron internetowych w grze dostępnych poprzez Twój Online-owy telefon komórkowy bohatera.

Źródło: Rockstar Games