GTA V – Online Festive Surprise 2015

The GTA Online Festive Surprise 2015 – Uroczysta Niespodzianka

Świętuj Sezon wakacyjny w Los Santos teraz 5 stycznia z Uroczystą Niespodzianką 2015 w GTA Online. Tegoroczne wakacje [ferie] Rockstar oferuje zupełnie nową kolekcję bezpłatnych sezonowo odpowiednich ubrań i akcesoriów na PlayStation 4, Xbox One i Komputery PC. Obejmuje to:

– Nowe stroje Santa i nowa kolekcja przytulnych piżam
– Maski w wyposażeniu dla Panów i Pań Claus, Bad Elf, Szalony Gingerbread, Świąteczny Luchador i więcej
– 3 tematyczne (Car Horns) na Boże Narodzenie
– Choinki na placu Legionów we wszystkich posiadanych mieszkaniach, domach i jachtach Stilt

Tak, wszystkie uroczyste stroje z minionych lat będą dostępne w okresie wakacyjnym dla wszystkich platform, w tym oryginalne maski i ubrania zarówno z zeszłorocznej Uroczystej Niespodzianki (Festive Surprise) i oryginalne świąteczne prezenty 2013. Miej oko także na specjalne prezenty na wszystkich platformach w czasie wakacji [ferii], w tym szansy na kilka walk na śnieżki podczas rzadkiego zjawiska śniegu w prognozie Los Santos, jak również kilka specjalnych dodatków dla rosnącej kolekcji zabawnych Trybów Przeciwnika na PS4 Xbox One i PC.

#FESTIVESURPRISE2015 SNAPMATIC PHOTO CHALLENGE
Zamieść swoje najlepsze wakacje tematyczne w Snapmatic do Social Club od teraz do 05 stycznia 2016, a pięć najbardziej uroczyście ulubionych zdobędzie nagrodę w postaci GTA $ 1M dolarów, a tym samym będą uwzględnione na (Newswire). Upewnij się, aby oznaczyć zdjęcia odpowiednio z #FestiveSurprise2015 na Social Club aby praca była kwalifikująca się do konkursu. Oficjalne Zasady.

GTA OFFLINE HOLIDAY PARTY LIVESTREAM
Dostrójcie się jutro wtorek 22 grudnia na 5pm ET [czasu Wschodniego] na Twitch lub YouTube Gaming Hanes na drugi (Official GTA Online Holiday Party Livestream) ze szczególnymi zaproszonymi gośćmi społeczności.

Źródło: Rockstar Games

3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

GTA V Online – Deathmatch i Wyścigi, Kreator, Aktualizacja, już dostępne


Twórz własne rozgrywki typu deathmatch i rasy postaci z najnowszą bezpłatną aktualizacją do GTA Online.

Wolny tryb Deathmatch & Kreator Wyścigów Beta aktualizacji dla Grand Theft Auto Online jest już dostępny na PS3 i Xbox 360. Wystarczy pobrać najnowszą automatyczną aktualizację tytułu aby uzyskać dostęp do niektórych z tych samych narzędzi, projektanta gry i rozwoju drużyn używających jednostek do niestandardowych potyczek i wyścigów w jednym z następujących trybów:

Deathmatch
Team deathmatch
Wyścig
GTA Race
Rally Race

Aby rozpocząć, należy przejść do opcji z zakładki Creator Online w menu pauzy. Stąd można rozpocząć tworzenie własnych niestandardowych rozgrywek typu deathmatch i Races lub załadować i edytować poprzednie tworzenia. Stamtąd można sprawdzić krótki poradnik, zanim w pełni zanurzymy się w całość (co jest bardzo zalecane).


W deathmatch Kreator, można ustawić lokalizacje broni i zbroi, oprócz punktów odradzania.

Deathmatch
Można tworzyć za darmo dla wszystkich lub tryby wariantowych zespołów, gdzie można znaleźć swoją lokalizację Deathmatch w dowolnym miejscu w Los Santos lub Blaine County, a następnie upuścić spust lokalizacji, w której gracze będą spotykać się aby grać swoje Deathmatch. A także kontrolować tempo meczu z niestandardowymi opcjami rozgrywki drużynowej, początek punktów i punktów odradzania. Z podstawą ustanowionych operacyjnych działań, kopać z pełnym zestawem broni i dostosowania pojazdu; wszystkie klasy broni i pojazdy są do Państwa dyspozycji, aby umieścić je wokół trybu Deathmatch. Możesz również upuścić Rekwizyty takie jak pojemniki i rampy, aby utworzyć hot spoty dla strzelanin, więcej pokryw, a możesz także jeśli chcesz po prostu upuścić kilka Sanchezów, brudnych motorów terenowych, aby przejść w powietrzu do środka strzelanin.


Można dostosować ilość zawodników i rozmiar siatki wyjściowej.

Wyścigi
Zacznij korzystać z wiedzy roboczej poczynając od stworzenia rasy (charakterystycznej postaci która będzie cię odróżniać od innych), grając przez samouczek i budowanie wyścigów na ziemi. Po pomyślnym opublikowaniu pierwszej działki wyścigów, zarówno morskich jak i powietrznych wyścigów będzie dostępny kreator tworzenia. W Kreatorze Wyścigów można ustawić podstawy takie jak; Gonitwy (Race, GTA Race, Rally Race) i Trasę Typu (okrążenia lub Z Punktu do Punktu), liczbę graczy, począwszy rozmiaru siatki, klasy pojazdu i więcej. Po ustawieniu podstawy, pełna mapa staje się rajskim wyścigiem – można zabrać ze sobą różne pojazdy takie jak lądowe, powietrzne i morskie w wyścigach gdziekolwiek chcesz się nimi udać. Dodaj skoki kaskaderskie z kamer niestandardowych, tworzenie przeszkód, i podejmij swoich przeciwników na wieczny sen (piekielne potyczki), przejeżdżając przez Los Santos i Blaine County.


Dodaj punkty kontrolne, aby nakreślić trasę w utworzonych Wyścigach.

Po zakończeniu pojawi się komunikat (monit), aby sprawdzić swój tryb Deathmatch lub wyścig bohaterów sterowanych komputerowo – na zakończenie ważnego testu i przed opublikowaniem stworzonej rasy postaci pracującej idealnie można uniemożliwić publikowanie (lub grając kimś innym) przełamać mecz na swoją korzyść. Opublikowane kreacje wyświetlane będą wewnątrz sesji GTA Online oraz na stronie internetowej Social Club (powiązane konto Social Club jest wymagane do korzystania z Kreatora). Będą również okresowo przeglądać najlepsze treści tworzone przez społeczność, a także rozpoznawać i odróżniać je od tych zweryfikowanych przez Rockstar (Rockstar Verified).


Zrób zdjęcie swojego dzieła, które będzie można zobaczyć w grze i na stronie internetowej Social Club.

Wraz z trybem Deathmatch & Race Creators Beta, najnowsza automatyczna aktualizacja tytułu ma wiele nowych poprawek i aktualizacji dla Story Mode Grand Theft Auto V i GTA Online, w tym elastyczność tworzenia rozgrywki w trybie typu deathmatch broni została zablokowana, dając graczom możliwość uruchamiania rozgrywki wewnątrz ich mieszkania i wyższe wypłaty pieniężne, gdy będą rosnąć trudności na misjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poprawek i ulepszeń w najnowszej aktualizacji tytułu, odwiedź Rockstar Wsparcie (Support) aktualizacji dla uzuskania wszystkich szczegółów.

Źródło: Rockstar Games

GTA Online – Darmowy Plażowy Bum aktualizacji uderza !

GTA Online Free Beach Bum Update Hits Next Week: New Weapons, Vehicles, Jobs and More

Przygotuj się na Plażowy Bum z wszystkimi nowymi miejscami z Beach Bum aktualizacją dla Grand Theft Auto Online, bowiem nadchodzi 19 listopada.

Przygotuj się aby wyrwać wybrzeża i pokopać trochę piasku w Grand Theft Auto Online w aktualizacji Free Beach Bum która nadejdzie w następny tydzień lub wtorek 19 listopada. Wszystkie nowe treści Free Beach Bum zostaną automatycznie dodane do GTA Online poprzez następną aktualizację tytułu (01.06), a także dwie nowe bronie, kwartet trudnych i zabawnych nowych pojazdów lądowych i morskich, wiele nowych naładowanych akcją prac, oraz szeroki wybór odpowiednio dopasowanych rad oraz nowych ciuchów, fryzur i możliwości dostosowywania tatuaży. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Nowe miejsca pracy:
Beach Bum aktualizacja przyniesie mnóstwo nowych miejsc pracy pełnych akcji do środka GTA Online w przyszłym tygodniu.
Są to nowe plażowe-tematyczne rasy, rozgrywki typu deathmatch, spadochrony, ostatnie klasyfikacje zespołowe, przeżycia oraz napady grupowe dla tych, którzy lubią dobrą terytorialną potyczkę.

Lepiej nie kopać piasku w złej twarzy. Koce plażowe mogą uruchomić czerwony czas słońca dla Vespucci.

Oto tylko kilka z ulubionych nowych instrumentów, które są w drodze:

” Trawiasta Trasa II” (Race): W sequelu popularnego oryginalnego wyścigu Route, widzimy off-road w epickim ciepłym wyścigu na północnym brzegu rzeki Zancudo poprzez zdradliwe bagna z triumfalną metą na plaży w północnej części Chumash.

” Survival na Del Perro Pier ” (Survival): Przejdź do diabelskiego młynu dla zabójców w rodzaju dreszczowej jazdy aby wziąć na fale nieustępliwych wrogów w tej nadmorskiej atrakcji.

” Widok Vespucci ” (spadochroniarstwo): Ten skok wysyła cię z 2980 metrów, w kierunku Vespucci Beach, przedzieraj się przez palmy lądując na boisku do koszykówki w (rec) centrum. Jeśli masz umiejętności, to jest możliwe swobodne spadanie przez kilka pierwszych punktów kontrolnych nawet przed otwarciem spadochronu.

” Paleto Beach” (Team Deathmatch): Mieszkańcy skarżą się, że nie wiele dzieje się w tym sennym miasteczku, więc zrób im przysługę i Obudź ich gradem strzałów wymierzanych między ciebie i zespół rywala. Ten Team Deathmatch odbywa się tuż przy linii brzegowej przez 4-8 romantyczne odtwarzacze.

” Sundae Driving ” (Race Bike): Pewnie się zastanawia co to jest – ulubiony wyścig motocykll, groźby Vespucci na Plaży z dwoma kołami, rakiety, przy rogach karkołomność i najlepszy konkurs.

Spodziewaj się tego i wiele więcej, wszystko to zostanie dodane do Grand Theft Auto Online w przyszłym tygodniu.

Nowe pojazdy
Uderz na brzeg w pojazdach sand-and-surf-ready gotowych do idealnego podjęcia ich we wszystkich wyścigach w nowej aktualizacji Free Beach Bum i rozgrywki typu deathmatch pojazdu:BF Dune Buggy Bifta, chropowaty Canis Kalahari typu (off-road) samochód ciężarowy, z brawurą Bravado Paradise (beach camper van) i podejmuj specjalny powrót do serii GTA w celu szybkiej i stylowej motorowej jazdy (Speeder). Wszystkie cztery pojazdy będą dostępne bez żadnych kosztów w grze, z lądowych pojazdów dostępnych na stronie internetowej southernsanandreassuperautos.com i Speeder dostępnych poprzez docktease.com w Twoim telefonie z gry (nazywają go Pegazem za pobraniem). Pojazdy te są również dostępne w trybie Story: Michael, Trevor i Franklin cieszą się nimi znakomicie – dostęp do nich można uzyskać w nieruchomościowych garażach i właściwościach Marina do pojazdów i łodzi odpowiednio.

Nowe bronie
Rozwiń swój arsenał z dwóch nowych broni za darmo – niewielki, ale śmiertelny Pistol SNS i brutalna nowa Broń biała Rozbitej Butelki, która jest dość skuteczna w dostarczaniu odpowiedniej wiadomości w spotkaniach z bliska (lol xd). Każda broń będzie dostępna za darmo z każdego miejsca Ammu-Nation w GTA Online i zostaną dodane bezpośrednio do każdego z zapasów trzech znaków “w trybie Story.

Włóczędzy i Plaża z postawy. Uderzenie wybrzeża z wszystkimi nowymi opcjami dostosowywania do stylu GTA twojego charakteru Online.

Nowe Opcje dostosowywania
Będziesz mógł na tarasie twojego charakteru Online GTA dostosować wszystkie nowe plażowe-gotowe opcje, w tym stylowe szorty surfera, strój, neon dzikich tatuaży plemiennych, Kudłate włosy dla West Coast z klimatem (laissez-faire) i więcej…

To tylko pierwsza z wielu nowych aktualizacji treści, nad którymi pracują w Grand Theft Auto Online w ostatnich tygodniach i miesiącach. Proszą aby zaglądać po więcej lub zostawić słowo w sprawie nadchodzącego Twórcy treści, pełnej we wspólne misje (Heists) i GTA online Take on Capture the Flag – plus kilka ciekawych informacji na temat aktualizacji w segmencie nowego Story Mode. Będą mieli nowe informacje do przekazania w postaci zaskakującej akcji na to wszystko bardzo szybko.

Źródło: Rockstar Games

Nowa Aktualizacja GTA Online (1.05.2013)

Najnowsza automatyczna aktualizacja tytułu GTA Online jest teraz dostępna zarówno dla PlayStation 3 i Xbox 360. Jak wspomniano wcześniej, ta aktualizacja rozwiązuje pewne pozostałe kwestie, w których od czasu do czasu pojazdy ludzi lub modyfikacje pojazdów znikały z powodu chmury zapisującej błąd – jak również inne poprawki wymienione poniżej:

•Zbudowanie w środku, aby uniemożliwić użytkownikom utratę ich postępów, gdy jest przerwa w chmurze
•Zbudowanie w szeregu środków w celu ochrony środków pieniężnych i Bilansu zawodników, nawet jeśli są problemy z siecią
•Naprawiono błąd, gdzie w rzadkich przypadkach podczas problemów z siecią gracz mógł stracić pojazd Online lub mody po wyjściu z GTA Online

Oczywiście, jeśli nadal masz jakieś inne problemy techniczne, proszą aby odwiedzić ich witrynę internetową lub po większą pomoc skontaktować się z ich zespołem obsługi klienta i zapisać się do artykułu stanu uruchomienia GTA Online. Można również strzelać im szybkie wiadomość na Rockstar Support (Wsparcie) na Twitterze.

Zachęcają również do wysyłania jakichkolwiek konstruktywnych opinii rozgrywki jakie masz dla nich na adres GTAOnline@rockstargames.com, będą monitorować ten email dla wszystkich najnowszych sugestii w celu poprawy doświadczenia płynącego z GTA Online.

Na związane pamiętać , przewidują wypłatę z paczki stymulującej gospodarkę pieniężną (poprzez GTA Stimulus Pack o czym wspominali wcześniej $) w ciągu najbliższych kilku dni po tej aktualizacji tytułu. Stimulus Package Pack zgaśnie w ciągu pełnego dnia po jego wprowadzeniu więc nie przejmuj się, jeśli ludzie na twojej liście znajomych otrzymają go przed lub później niż ty. Ciesz się z tego co jest, a oni zajmą się resztą i na pewno wymagają cierpliwości i zrozumienia jak rozwiązać pozostałe problemy.

Źródło: Rockstar Games

GTA V Online – Grand Theft Auto Online Update

Aktualizacja (Nov 1): Obecnie oczekują, że kolejna aktualizacja tytułu (z dnia 1.05) rozwiązuje problemy związane z postępami gracza w postaci strat jakie były dostępne gdzieś na początku przyszłego tygodnia. Po tym, mają nadzieję dostarczyć wszystkim razem z paczką Stimulus Package GTA $ (dolary) do końca przyszłego tygodnia. Wielkie podziękowania dla aktywnych graczy GTA online na całym świecie za cierpliwość i zrozumienie i nadal bądźcie na bieżąco ze wszystkimi aktualizacjami.

Dziękują wszystkim za połączenie się w GTA Online w całym tym pierwszym miesiącu jego wydania, za wszystkie niesamowite Online fotki Snapmatic i filmu załogi, za cierpliwość i zrozumienie, kiedy pracują nad zablokowaniem początkowych problemów z uruchomieniem w trybie online, jak i za doskonałe opinie na oficjalnym adresie e-mail GTAOnline@rockstargames.com. Proszą także aby zachować te informacje, ponieważ naprawdę pomogą im planować przyszłość w grze. Oto szybki update dla wszystkich graczy Grand Theft Auto online na całym świecie.

GTA Stimulus Package $
Wiedzą, że wielu z Was z niecierpliwością czeka na dalszy ciąg rozwoju, w tym także aby pokazać Ci GTA $ pieniądze (dolary) poprzez Stimulus Package (paczkę stymulującą gospodarkę w GTAV) ogłoszoną kilka tygodni wstecz. Jak wspomniano w tym wątku, to oczywiście, że chcą zapewnić kwestie postępu startowego gry jakie są wystarczająco posortowane przed dystrybucją GTA $ (dolarów) dla każdego. Mają jeszcze kilka usprawnień i poprawek, aby w nowej aktualizacji tytułu trafiły w przyszłym tygodniu i wtedy będą rozpowszechniać gotówkę.

BEACH BUM PACK
Już na początku listopada będzie pierwszy dodatek aktualizacji zawartości, opakowanie Beach Bum które przyniesie zupełnie nowe pojazdy, nowe tematyczne dodatki, plaże, nowe uzbrojenie, które będziesz mógł wykorzystać zarówno w GTA Online i trybie Story. Plus nowe opcje dostosowywania dla swojej postaci GTA Online, w tym nowe stats, fryzury i więcej. Będą również dodawać wiele zupełnie nowych naładowanych akcją Prac gry z ataków gangu, przeżyć, ostatnich klasyfikacji zespołowych, spadochrony, rozgrywki typu deathmatch i ras, które będą ociekały krwią do wód i wybrzeży najlepszych nadmorskich kurortów w całym Los Santos i Blaine County.

TWÓRCA TREŚCI
Pracują również nad tym aby przynieść debiut pierwszej części Twócy GTA Online Content podczas tej jesieni – dając graczom możliwość Rzemiosła, publikowania, szybkości i gry custom – robiąc Deathmatch i zatrudniając w wyścigu. Będą utrzymywać otwarte oko dla wyjątkowych rzczy i spraw, które będą w trakcie tłoczenia jak ” Rockstar Verified ” będzie wyposażone nowe dodatki, które zostaną ogłoszone na Newswire Rockstar oraz w ramach zbliżających się GTA Online Events Social Club. Zarówno Content Creator (Twórca Treści) jak i Beach Bum (Plaża Paczka) są bezpłatne.

SOCIAL CLUB EVENT WEEKEND
Od listopada będzie pierwszy Grand Theft Auto Event w weekend dla społeczności online Social Club który zapewni specjalne nagrody i premie, od limitowanej edycji w grze Event Crate Drops do specjalności w grze dla zniżki, a nawet specjalne nowe GTA Online występy hostowane na live-stream przez Rockstar na stronie Zdarzeń Społeczności Social Club i na stronie Twitch oraz Rockstar Games – plus rozdawanie nagród, w tym paczek dla sprzętu jaki trudno znaleźć w GTAV i więcej.

Zostań z nami wszystkimi, mamy wszyscy nadzieję, że przybędzie więcej informacji wyposażonych w więcej szczegółów, a także tych określonych w aktualizacji treści, a także na Grand Theft Auto: Heists online i nowe GTA Capture Flag w trybie online, aby podzielić się z wami w przyszłym tygodniu. Będą także wstępne dane na więcej dodatkowych treści pochodzących zarówno ze Story Mode i GTA Online w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Źródło: Rockstar Games

GTAV – Ujawnione w Game Informer

Link do artykułu.

http://3d-mp.blogspot.com/2012/11/gtav-ujawnione-w-game-informer_10.html

25/25 parts THE END

Artykuł został skończony. Ewentualnie poddam go korekcie jak będzie czas. PS. Sporo można się dowiedzieć 🙂