3d-mp -> Tablica Ogłoszeń: Facebook, Google Plus, (Add) [Ogłoszenie]

Polecany

Wszystikie posty

W związku z tym, że ciągle coś ulega zmianie to pierwsze źródło w którym publikuje posty pochodzą z http://3d-mp.blogspot.com, następnie wędrują na strony realism.cba.pl i 3d-mp.cba.pl, a na koniec na Google Plus i na nowy Facebook więc tam możecie być na bieżąco z informacjami zawsze pod tym adresem w Plus.Google.com/posts, jednakże obecnie wiadomości z 2012, 2013, 2014, 2015 roku zostały zaktualizowane także na Facebooku o nazwie 3D-MP więc i tutaj wszystkie najważniejsze informacje są umieszczone. Pozostaje mi jeszcze umieścić posty z 2010 i 2011 ale jest już ich mniej i mają mało treści więc dodam i edytuje w wolnym czasie.

——————————————————————————————————————-

LONGER POSSIBLE TO COMMENT. HOW WILL SEE NOW. REGARDS.
MOŻNA JUŻ KOMENTOWAĆ. ZOBACZYMY JAK BĘDZIE TERAZ. POZDRAWIAM.

——————————————————————————————————————-

——————————————————————————————————————-

ADD / OGŁOSZENIE / STATISTICS (Synchronization page Realism.cba.pl to 3d-mp.cba.pl):

Users Added to realism (1349/2703++ New..) (X)_(X), 3d-mp.cba.pl (250++) -> 60 % migrated to 3d-mp.cba.pl

Comments Added to 3d-mp.cba.pl 386/159299 Comments (8/386 pages) -> 3 % migrated to 3d-mp.cba.pl

We have together 100032++ (84777++ New..not checked) (X)_(X) = 184810 All Comments in realism.cba.pl ...

Spam Blocked: (191477++) New..(X)_(X)

Currently I am doing a backup comments and the backup users.

Every day is bigger. Thank You.
I am not robot but I do what I can to check this 🙂

——————————————————————————————————————-

FAQ for Users:

1. Jak pozycjonować Bloga? Istnieją róże techniki czy sposoby. Nie da się poświęcić na to zbyt dużo czasu.
2. Modyfikowana czy płatna wersja? Moja wersja wszystkiego jest modyfikowaną i autorską wersją.
3. Jak trafić na Yahoo News? Nie mam zielonego pojęcia.
4. Czy zrobiłeś swój motyw? Tak. Właściwie to go zmodyfikowałem.
5. Czy zamierzasz dodawać obrazki i video? Tak ale w przyszłości jak się zaopatrzę w odpowiedni sprzęt.
6. Jak organizujesz zawartość bloga? Stawiam na systematyczność i precyzję w działaniu. Nie pomijam istotnych komentarzy itp.
7. W jaki sposób tak wiele materiału potrafisz uporządkować? Nie jest to trudne jeśli o niczym się nie zapomni.
8. Jak radzisz sobie ze spamem? Obecnie świetnie, tylko niektóre komentarze nie wnoszą nic do artykułu albo skupiają się na reklamie więc takie często usuwam. Podstawową zasadą jaką wyznaję to komentarz pod artykułem musi być odnośnie artykułu, a nie zupełnie czymś innym, a tym z pewnością są reklamy itd.
9. Gdzie znajdę szczegóły kontaktu? Nie jestem pewny czy email jest widoczny i w pełni dostępny dla wszystkich ale jeśli nie jest to niedługo powinien powstać email korespondencyjny związany jedynie ze stroną.
10. Jak twoja strona pojawiła się na via Google? Jest już długi czas więc zdążyła się już pozycjonować szczególnie na Google.
11. Nie podoba mi się funkcja odpowiedzi w komentarzach, czy mogę zrezygnować z profilu? Tak, wystarczy napisać na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce z dopiskiem o usunięcie konta ponieważ w tej wersji strony nie widzę innej możliwości.
12. Czy możesz zaproponować mi platformę dla bloga? Jest wiele platform. To jest prywatna opinia czego potrzebujesz i co wykorzystasz więc powinieneś rozpatrzyć kilka opcji i zdecydować się na to czego potrzebujesz i jakie masz możliwości aby podołać całemu przedsięwzięciu.
13. Czy jest jakaś droga, aby usunąć użytkownika z serwisu? Tak obecnie tylko, wysyłając swój nickname na adres, który zostanie ogłoszony wkrótce.
14. Czy masz jakieś pomocne wskazówki dla początkujących pisarzy? Jakieś drobne na pewno. Najpierw wybierz temat, który cię pociąga. Potem opracuj artykuły. Najważniejsze aby się nie wypalić, tylko poszerzać swój wkład w proces tworzenia.
15. Jak stworzyć tytuły artykułów na Yahoo, aby ludzie otwierali łącza? Wejść na stronę główną. Thx to anonymous user.
16. Czy wynająłeś programistę, aby stworzyć swój temat/motyw? Nie.
17. Czy wiesz jak zrobić, aby strona mobilna była przyjazna? Jestem w stanie takie coś wprowadzić na stronę ale obecnie nie mam czasu 🙂
18. Czy masz jakieś wskazówki dla niedoświadczonych pisarzy bloga? Pisać, pisać, pisać i nie wypalać się z tematu.
19. Czy byłbyś zainteresowany wymianą linków lub może gościnnym autorstwem na twojej stronie? W przyszłości tak jeśli uporządkuje już wszystko w należyty sposób.
20. Hey tam! Chciałem zapytać jak radzić sobie z hakerami? Po prostu robić kopię zapasową wszystkich plików.

Dziękuje za uwagę.

1. How to position a blog? There are roses technique or ways. It is impossible to devote too much time.
2. Modified or paid version? My version of everything is modified and an original version.
3. How to get on Yahoo News? I do not have a clue.
4. Have you done your theme? Yes. Actually, I modified it.
5. Are you going to post pictures and videos? Yes, but in the future as a supply of appropriate equipment.
6. How do you organize the contents of your blog? I put on the regularity and precision in action. Do not omit relevant comments, etc.
7. How can so much material to order? It is not difficult if anything to forget.
8. How do you deal with spam? Currently great, just some comments add nothing to the article or focus on advertising so this is often removed. The basic principle of what I profess this comment below the article must be regarding the article, and not something completely different, and this certainly is advertising and so on.
9. Where can I find contact details? I’m not sure if e-mail is visible and fully accessible for everyone but if it is not soon should be set up email correspondence related only to the page.
10. How does your party came in via Google? It’s been a long time so she could already positioning particularly on google.
11. I do not like the response function in the comments if I cancel my profile? Yes, just write to the address, which will be announced soon with a note to delete your account because in this version of the page I see no other possibility.
12. You can suggest to me a platform for blog? There are many platforms. It is the subjective opinion what you need and will use so you should consider several options and decide on what you need and what your options to cope with the whole project.
13. Is there any way to remove the user from the service? So now just sending your nickname on the address, which will be announced shortly.
14. Do you have any helpful hints for aspiring writers? Some minor for sure. First choose a topic that attracts you. Then, develop articles. The most important not to burn, only to expand its contribution to the process of creation.
15.How to create titles of articles on Yahoo, the people opened the link? Go to the home page. Thx this anonymous user.
16. Do you hired a programmer to create your theme? No.
17. Do you know how to do was friendly mobile website? I am able to introduce something like this on the page but does not have time 🙂
18. Do you have any tips for inexperienced blog writers? Write, write, write, and do not burn with the topic.
19. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? In the future, so if I sort out everything in a proper manner.
20. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? Just do backup.

Thank you for your attention.

GTA V – GTA Online w San Andreas: Aktualizacja Szkoły Lotu, Teraz Dostępna

The GTA Online San Andreas Flight School Update Now Available

Wraz z tą aktualizacją poczujesz dreszczyk emocji i wspaniałe chwile na wstępie jako patriotyczny bohater z aktualizacji San Andreas Szkoła Lotu dla GTA Online. Ta nowa aktualizacja będzie zawierać zbiór nowych pojazdów powietrznych i lądowych, powietrznych wyzwań solo, i wiele więcej.

Myślisz, że masz to, czego potrzebujesz, aby być niesamowitym w pilotażu? A może chcesz się przenieść do absolutnej granicy – z piekła rodem, obok granicy – i żyć na wysokiej fali po drugiej stronie? Dostań się w dół stanu San Andreas Flight School. Chwyć ster szybko i zwinnie odrzutowca szkoleniowego Western Besra i przesuń go do krawędzi niemożliwych zmagań. Możesz zostać mistrzem absolutnym z przewagą w powietrzu w 10 nowych misjach solowych, które pozwolą Ci komfortowo odnaleźć się w strefie zagrożenia pilota, łącznie z manewrami, wyzwaniami walki, niskim lataniem, lataniem w formacji i więcej.

Raz, że to “misja zakończona” i jesteś w Twoim heroicznym nowym kombinezonie, spędzasz swój brzeg zostawiając za sobą brzęczące niebo w luksusowym Swift helo lub dopychasz cały oddział do nowego 16-osobowego Buckingham Mil-Jet w celu transportu całego zespołu w dobrym stylu. Hit jedwabiu z kolekcji nowego Wgłębienia i Plecaka Spadochronowego (Chutes and Parachute Bags) jeśli lot przebiega trochę poza kontrolą pilota, polegać należy na Rezerwowym Spadochronie (Reserve Parachute) aby dać drugą szansę miękkiego lądowania – lub należy go używać aby ruszyć ze swoim precyzyjnym nurkowaniem. Później, na ulicach w zgrabnym aucie Invetero Coquette Classic, dostępne w wersji hard-top lub topless jako warianty terenówki dla niezależnej prędkości poprawki z poziomu morza.

I zaokrąglenie w górę swoich nowych skrzydeł (wingmen) dla Wyścigów, Screenów, skoków spadochronowych i więcej, w tym trzy zupełnie nowe tryby Misji. Nabywanie celów (Acquire Targets) jest trybem nowego stylu strącania-nośnych celów, gdzie przeciwnicy walczą w P996 Lazers kontrolując jedną banderą; zachowaj więc kontrolę, tak długo, jak to możliwe do końca naliczenia (rack) punktów. W G-Rating, konkuruj z innymi kadetami, jak latanie do odbioru 15 flagi w obu gorących broniach i zimnych środowiskach. Lub też wypróbuj Air Force Zero, gdzie drużyna broniąca musi chronić samolot przeciwko drużynie atakującej kiedy leci do bezpiecznego miejsca LZ.

Zaktualizuj o San Andreas Szkole Lotu w GTA Online, która jest już dostępna poprzez automatyczną aktualizację 1.16 dla PS3 i Xbox 360. Oprócz wszystkich wymienionych powyżej, dzisiejsza aktualizacja zawiera także szereg innych zmian i poprawek dla GTA Online. Przede wszystkim Kontaktowych Misji, GTA $ i nagród RP jakie to zostały zrównoważone tak, że w trudniejszych misjach będzie można zarobić większe nagrody, GTA $ wypłaty na powtórki nie są obniżone, a wszystkie nagrody są teraz razem skalowane. Żeby zobaczyć wszystkie zmiany w tej aktualizacji, należy zapoznać się z pełną dokumentacją na Rockstar Support w dziale wsparcia.

Zostańcie z nami i innymi fanami po więcej, szczegóły na temat kontynuacji aktualizacji GTA Online możesz zobaczyć na specyfikacji w tym tygodniu na nadchodzą weekendową imprezę (weekend Event) z okazji otwarcia w San Andreas Aktualizacji Szkoły Lotu. Przeskocz także poniżej po więcej by zobaczyć nowe miejsca pracy zawarte w ramach nowej aktualizacji do GTA Online.

Wyścigi -> Poziom Bazowy [Base Level] (Rank 20, 1-8 Players)
Zagraj kurczakiem i kaczką unikając w tym wyścigu Lago Zancudo. Oczywiście dla dysz Besra okrążenie kaskaderskie może przecinać się z powrotem na siebie wiele razy. Spodziewaj się wraku w podmokłych i wpływowych strefach na mostach.

Skoki Spadochronowe ->   Pozwolenie na lądowanie [Cleared for Landing] (Rank 11, 1-8 Players)
Wszelcy cywile mogą skoczyć z 6200 stóp. Wyciągając ich spadochron i lądując na asfalcie w Los Santos International. Ale tylko drań (rag tag) będzie mógł poruszać się mocno, skręcając włącza poprawny kurs, co prowadzi w dół do hangaru Devin Westona. Dla najlepszych widok na panoramę miasta, grając w jasny poranek.

Tryb z przechwytywaniem -> Contend: Zatłoczona Przestrzeń Powietrzna [Crowded Airspace] (Rank 1, 2-8 Players)
Twoje szanse trafienia w łopatki turbiny lub rywala lub inne szczegółowe zabezpieczenia jakie masz zamiar zrobić przez większość zwycięstw w tym walki są trudne, ale kogo to obchodzi, prawda. Dwa zespoły w HELOS Frogger rozpoczynają na każdym z końców farmy wiatrowej, Wyścig dla towarów i spróbuj przenieść je do banku przy swoich bazach.

Wyścig -> Wiatr Boczny [Crosswind] (Rank 45, 1-8 Players)
Gdyby to było proste, każdy by to robił, a przynajmniej więcej ludzi przeżyło by te doświadczenia. Poziom zaawansowany Okrążenia w Wyścigu na Besra Jets utkany jest przez RON Alternates Wind Farm. Nie dajcie się posiekać w połowę przez łopatki turbiny, lub zderzyć się z rywalem na zwrotnicy.

Wyścig -> Drag Strip (Rank 1, 1-16 Players)

Miejmy nadzieję, że czujesz potrzebę prędkości na kołach tak samo jak i skrzydłach. Klasyka Sportu Okrężnego Wyścigu na betonie przy piaszczystej plaży Airstrip. Przeciągnij Wyścig w dół na odcinku pasa startowego, uderz na krótki odcinek drogi, przeciągnij go w dół drugiego odcinka drogi startowej, a następnie nawiguj zakręt w postaci spinki.

Wyścig -> Latanie Nisko [Flying Low] (Rank 20, 1-8 Players)
Napieraj akrobacyjne strumienie kaskaderskie do granic możliwości z tym skomplikowanym Okrężnym Wyścigu wokół miasta. Musisz skakać w powietrzu jak kaczka pod mostami, odtłuszczonymi kanałami, rowami uruchamiającymi rzekę w LS i możesz, tylko możesz, dowiedzieć się czegoś o sobie.

Tryb z przechwytywaniem -> GTA: Airheads (Rank 1, 2-8 Players)
Zespół pilotów musi uruchomić cztery dysze kaskaderskie z LSIA Fort Zancudo podczas gdy inny zespół idzie w przeciwnym kierunku. Zacznij w hangarze swoich rywali i wykorzystaj ograniczoną podaż Buzzard helikopterów bojowych i zamontuj dysze Lazer … obroną jest niestety atak, oczywiście, jako najlepsza forma obrony.

Skoki Spadochronowe -> Trzymając Wzór [Holding Pattern] (Pozycja 20, 1-8 Players)
Każdy skoczek ma nauczyć się korzystać z ich kopii zapasowych opadania. Albo się uczą lub idą ikoną z wtórnym zapakowaniem. Skok z 7874 stóp. Spadasz do Maze Bank Arena, zwalniając swoje pierwotne opadanie, swobodny spadek, wyciągając się w kierunku kopii ziemi na szczycie Ammu-Nation w Strawberry.

Wyścig -> Need For Seed (Pozycja 20, 1-8 Players)
Pobierz Sport Classic, naciśnij gaz i zanurz się w ten malowniczy Okrężny Wyścig poprzez bukoliczne tereny wiejskie (Blaine County). Zabierze Cię przez mosty i przeszłość McKenzie Airfield, aby przypomnieć sobie o swojej codziennej pracy.

Wyścig -> Swift Przyjazd [Swift Arrival] (Pozycja 15, 1-8 Players)

Skorzystaj z relaksujących bezregulacyjnych możliwości latania w Los Santos International, z tej krótkiej ósemki Okrężnego Wyścigu dla helikopterów. Kieruj się pod mostami i na parkingach aby spróbować zrobić dobry lot na czas.

Skoki Spadochronowe -> Zanurz Się [Take the Plunge] (Ranking 25, 1-8 Players)

Najlepsze ćwiczenia szkoleniowe są te, które zabijają najwięcej rekrutów. Uporaj się z kopią zapasową opadania, lub dowiedz się, czy woda naprawdę jest taka trudna, jak beton, gdy uderzysz w nią przy prędkości końcowej. Dwie możliwości opadania podczas skoku z 6120 stóp. Nad Morzem Alamo.

Wyścig -> Wyścig Humane [The Humanue Race] (Pozycja 12, 1-8 Players)

Wyścig z punktu do punktu dla samolotów z całych zasobów naturalnych bogatych na wschodnio-południowym stanie San Andreas. To jest oczywiście poziom początkujący, ale to nie jest usprawiedliwieniem dla poziomu początkującego latania. Bądź wszystkim, czym możesz tylko być i miejmy nadzieję, że będziesz lepszy od innych facetów.

Skoki Spadochronowe -> Pod Radarem [Under The Radar] (Pozycja 11, 1-8 Players)

Czas na szkolenia nocne pod raid. Wykonujesz skoki z 4470 stóp. Szybujesz przez dolinę na Górze Jozjasza i lądujesz wewnątrz bazy wojskowej. Nie zapomnij wyciągnąć nóg przez płot, lub wziąść więcej pigułek nasennych, jeśli cię złapią. Najlepiej grać w nocy z ekspresowym opadaniem i być kawalerem albo hmm wdową (lol).

Wyścig -> Pod Skrzydłem [Under The Wing] (Pozycja 18, 1-16 Players)
Jeśli masz przepustkę pilota by poruszać się po asfalcie w Los Santos International, dobrze musisz zrobić większość z nich. Wysoka prędkość okrężnego wyścigu dla Klasycznych Sportowych Auto wokół ewentualnie-końcowych budynków terminalu. Uważaj na przewoźników bagażu, na ciasnych zakrętach i na silniki odrzutowe.

Źródło: Rockstar Games

GTA V Online – “Nie jestem hipsterem” weekendowy event, dodatki i więcej

Crew Noticeboard: Eternal Lost Souls, New Wave, Freedom Birds and Others Now Recruiting

Tablica Ogłoszeń Załóg to wyróżniona kolumna załóg aktywnie poszukujących nowych członków do ich szeregów, gdzie publikują swoje boiska rekrutacyjne własnymi słowami.

Ta runda miejsc rekrutacji załóg posiada jakieś różne perspektywy, jeśli chodzi o prowadzenie i ustawienie dzwonka dla oddziału GTA Online. Z nonkonformistycznej doktryny wiecznego Lost Souls, w żywiołowy, kochający zabawę, lekki nostalgicznie sposóv Nowej Fali, będzie z całą pewnością odnajdywał miejsce, aby dostać się tam, gdzie można zmieścić się w wymaganiach, czytaj zatem dalej, aby otrzymać najnowsze informacje o składzie, czy możliwej rekrutacji która pasuje do Twojego osobistego stylu.

Obojętny wobec niektórych tradycyjnych łask jak statystyki i rangi, komisarz SI_Fatal_XLSX i Eternal Lost Souls prowadzą przez własne zasady pomiaru Załogi – ale to nie powstrzymuje ich przed zarówno zorganizowaniem i konkurencyjnością w dążeniu do “Pieniędzy, zabójstwa i chaosu ” w wirtualnym świecie.

“Eternal Lost Souls poszukuje młodych pistoletów i kilku weterynarzy, aby wypełnić ich szeregi. Są aktywną Załogą, która cieszy się wszystkimi aspektami gry GTA Online od konkurencyjnych wyścigów, misji lub po prostu grając biegiem w San Andreas, powodując chaos i spustoszenie świetnie się przy tym bawiąc!

 
Żyją przez proste wyznanie: Zawsze są zagubieni w poszukiwaniu pieniędzy, morderstw i chaosu! Jeśli się rozwiąże sposób pozyskiwania pieniędzy, nie będzie morderstwa i chaosu. Nie dbają o statystyki, pozycje załogi lub wyzwania załogi. Te wartości po prostu nie interesuje ich.

 
Jako członkowie Lost Souls, są wolni, aby zrobić wszystko jak należy, ale zachęcają także do organizowania działań z komisarzem, porucznikiem lub innymi członkami w ciągu trwania sesji gry.

Są zawsze otwarci na sugestie. Wielu z nich to Weterynarze (;o A nie weterany? xD) GTA Online którzy zrobili to wszystko, ale to nie znaczy, że nie mogą zrobić tego ponownie!

 
Mimo, że jest to dość łatwe to istnieje możliwość, ze ktoś w załodze z członków może zostać zdegradowany lub coś może zostać zakazane, jeśli stwierdzono naruszenie regulaminu i rozporządzeń.

 
Zasady i przepisy:

Lost Souls zawsze postępuje uczciwie z innymi członkami.
Lost Souls nigdy celowo nie zaatakuje lub nie zabije kolegów, użytkowników bez podania prawdopodobnej przyczyny.
Mają także Załogi partnerskie do których można dołączyć.
Idealny gracz będzie musiał posiadać mikrofon lub zestaw słuchawkowy Bluetooth, talent do podejmowania ważnych decyzji i grania w GTA Online z innymi graczami.

Podziały

Dla entuzjastów motocykli, mają fatalne MC, które jest otwarte dla wszystkich członków Eternal Lost Souls, którzy lubią jazdę z ich załogą.
Jeśli jesteś High Roller czyli graczem wysokiej rangi i chcesz uruchomić coś z osobami o podobnych poglądach, można dołączyć do Hempsville Hummer.

Po zbudowaniu swojej reputacji i staniu się zaufanym członkiem, możesz dołączyć do najlepszych topowych Piesków ;d Kliknij, które składa się z najwyższych rangą członków Eternal Lost Souls “.

Shepperson Cartel i ich przywódca, Twigga_Shep91 ma ambitne cele i niebotyczne oczekiwania w ich dążeniu do żądzy na ulicach Los Santos. Już z kilku ostatnich walk załogi przeciwko słynnej załodze Australijskich Iluminatów (Australia Illuminati), te pomarańczowo odziane zestawienie z pewnością chce dokonać nazwy dla siebie.

“Kartel amerykański jest adaptacją południowoamerykańskich karteli narkotykowych. Latają z pomarańczową flagą, Skała eleganckiej czaszki w ich logo, nadal jednak kładą główny nacisk na to aby zarabiać duże ilości gotówki przez nielegalne działania, takie jak handel narkotykami i bronią. Patrzą na swoich członków i szybko usuwają figury, które są przeciwko nim.

Mają bardzo luźne wymogi dla członków załogi. Wszystko co musisz zrobić, to nosić co najmniej jeden element pomarańczowej odzieży. Mogą to być spodnie, koszula, kurtka lub jeśli sobie życzysz strój biznesowy, który musi być przyozdobiony pomarańczowym krawatem/bowtie. Jeśli nie chcesz nosić tego koloru to musisz nosić duże logo na przedniej lub tylnej części górnej części odzienia. Należy także być właścicielem co najmniej jednego pojazdy opatrzonego kolorem załogi po osiągnięciu Pozycji numer 10 w Załodze.

Chcą pomóc graczom także zdobyć RP i gotówkę poprzez misje i są bardzo podekscytowani na dokonywanie grabieży, podczas których spodziewają się przeprowadzić starannie zaplanowane zadania z ich załogą podczas budowy ich imperium, w stanie San Andreas.

Preferencje:

Szukają członków załogi, którzy są z mikrofonami w Internecie co najmniej 3 do 4 razy w tygodniu. Mikrofony nie są wymagane, ale są zdecydowanie korzystne.

Ich lider TwiggaShep91 jest członkiem sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i ma doświadczenie w wykonywaniu misji w sposób precyzyjny oraz zorganizowany. Powiedział, że szuka członków, którzy są chętni do wskazówek i którzy chcą pracować razem jako zespół do realizacji ich misji.

Szukają również osób o cechach przywódczych, którzy są gotowi, aby wejść na stanowiska kierownicze, tak szybko jak to tylko jest możliwe.
Potrzebują pracowników administracyjnych do zarządzania różnych pozycji w załodze, takich jak za pomocą YouTube, Twitter i innych kont sieci społecznościowych, a także do prowadzenia ich strony internetowej i koordynacji wydarzeń z innymi załogami.

Szukają również wykwalifikowanych edytorów wideo.

Na zakończenie:

Czekają na budowanie imperium miliardera z Tobą i Twoimi znajomymi!
Pomarańczowa Górna Czaszka! P.B.H. Na całe wirtualne życie xd! “

http://thesheppersoncartel.enjin.com
socialclub.rockstargames.com/crew/shepperson_cartel

Lider załogi XDrugMoney i strój retro znany jako New Wave może oznaczać długie dni neonowych (hued) pasteli, koronki tłuszczu i dużych włosów, ale nie można sądzić, że to wszystko jest po prostu radykalnym wyborem mody i całkowicie rurowym slangiem … Są też śmiertelnie poważne kwestie, gdy dochodzi do gromadzenia waluty i oczekiwania potencjalnego członka jako dodatku do ich współczynnika K/D z co najmniej 0,95 w celu przyłączenia się do nich. Jeśli mielibyśmy określić to w skrócie to wymagają posiadania pewnej sumy wirtualnych dolców do tego aby wejść w ich szeregi

“Obecnie trwa rekrutacja ludzi do jego załogi, tzw. Nowej Fali. Są wszystkim tym co można znaleźć w znaczeniu rebeliantów żyjących w 80’s latach fantazji. Jednocześnie, walczą o pieniądze. Jeśli chodzi o konkurencję, są dobrzy. To był jednakże długi bieg w niskich szeregach z kwotą 500.000 +, aż do 574, któe obecnie jest zaliczone tylko z mniejszą grupą 12 osób. Teraz czują, że z większą ilością osób osiągną poziom nowej fali (New Wave), która będzie załogą z większą ilością możliwości w GTA Online. Obecnie są w rankingu 1419 w Max Payne 3 i około 5 osób w załodze gra dobrze jeśli nie powiedzieć, że bardzo dobrze.

Ich zasady są proste:

Lojalność wobec załogi

Nie Nienawidzieć (określenie tzw. było fajnie)

Brak Exploitów

Baw się dobrze! “

http://socialclub.rockstargames.com/crew/new_wave

Załoga założona w dniu rozpoczęcia działalności GTA Online, Crooked Soldiers P90, na czele z PSN-braydend, udali się z kilkoma wirtualnymi oszustami robiąc drobne przestępstwa w Free Style aby dowędrować do wzrostu ich liczby członków aż do pięćdziesięciu plus kolektywu, który teraz biorą na niektóre z zadań jako najbardziej godnych uwagi, dostawcy misji w Los Santos. Z elastycznego planu podróży, który może pomieścić wszelkie bezmyślne akty przemocy i najbliższymi przestępcami, którzy mogą mieć pragnienia i być po prostu idealnym rozwiązaniem dla tej niebezpiecznej Załogi.

“The Crooked Soldiers są teraz otwarci na rekrutacje nowicjuszy, którzy chcą stać się częścią rodziny. Są załogą w stylu mafii z systemem inicjacji nowych członków. Jeśli chcesz otrzymać promocję do pełnego członkostwa w załodze, musisz posiadać kontakt w grze i cel zostanie ustawiony, tak aby go osiągnąć. Czy jest to zabijanie czy szefa wydanych celów lub też kradzieży samochodów i dostarczanie ich z powrotem, losowe zadania mogą być wykorzystane do oceny swoich umiejętności w pewnym aspekcie gry. Następnie będą promować i podejmować ostatnie kroki do stania się pełnoprawnym członkiem The Crooked Soldiers!

Dlaczego chcesz być częścią CSP9? Masz zarabiać pieniądze tak samo jak każda inna załoga, wykonując Martin/Lester misje oparte na rabunkach sklepów, samochodów pancernych i robić ataki na gangi. Oferują również swoim członkom, poruczników i z innymi rodzajami działalności, gdy urwie się misja lub po prostu bawisz się w trakcie swobodnego pełzania. Drive-by z szefem, pokazy samochodowe, zawody BMX, strony domów mieszkalnych i klubów nocnych stron, poznając góry, wojny załogi, dostawy samochodów i wiele innych.

Stosują różne aspekty gry, które pomogą stworzyć ich własny sposób na pobyt w rozrywce. Jeśli brzmi to jak coś co można zjeść, proszą zarejestrować się i rozpocząć pracę z nimi. Jeśli nadal masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej na temat wymagań, zasad, kontynuuj czytanie lub sprawdź oficjalny wątek rekrutacji na GTAForums odwołując się do większej ilości informacji na tle załogi, zmiany hierarchii, aktualizacji i wiele więcej. Wreszcie, obecnie poszukują kierowców jako eskorty dla regularnych podróży darmowych wędrówek. Preferują aby mieć sterowniki, Diamentowe Super Stretch Limo lub, mogą zapewnić również ten pojazd, jeśli nie jesteś obecnie właścicielem jednego z nich. “

Wymagania i Zasady:

Graj Zespołowo i Nie Zabijaj
Szanuj załogi kolegów i jego samego
Bądź aktywny na stronie oraz w grze
Słuchawka z mikrofonem wymagana do pełnego członkostwa
Informacje kontaktowe:

PSN: braydend
GTAForums: PSN-braydend
SocialClub: PSN-braydend
http://socialclub.rockstargames.com/crew/crooked_soldiers_p90
Wątek GTAForums dla Rekrutacji:
http://gtaforums.com/topic/687614-ps3-crooked-soldiers-p90-squad/

Obfity wierzchołek góry kapelusza do R1DDLER_TR1CKzZ i Payday Night Crew – którzy to wydają się mieszać z odrobiną wszystkiego, w tym organizowanych Bitew załogi i spotkań towarzyskich, w których odgrywają się klasyczne tytuły Rockstar. Z grubsza wygrywają TDM z wynikiem 227 i z 171 punktami straty, wygląda więc na to, że utrzymają więcej niż tylko asa w rękawie, aby pomóc zabezpieczyć zwycięstwo.

“Ok chłopaki, słuchajcie!

Są grupą Payday Night i szukają ludzi, którzy chcą pomóc im w pracy kooperacyjnej wspólnie w zespołem. Grabieże nadchodzą więc załóżcie maskę i garnitur aby być gotowym! Zorganizują także jak to zagrać. Można grać inteligentne lub grać głośno. Wybór należy do ciebie, jeśli startujesz z nimi do walki. Mogą mieć też lepszy plan, więc i lepsza gotówka w grze do zgarnięcia!

NAZWA EKIPY: Payday Night

KOLOR EKIPY: Purpurowy
TAG EKIPY: PYNT

Członkowie załogi: 86 członków! Ciągle coś się dzieje!

GRACZE XBOX 360 TYLKO i musisz być dojrzały, aby DOŁĄCZYĆ!

“Nie odpuszczają, nie zapominają.”

http://socialclub.rockstargames.com/crew/payday_night

NAGRANIA VIDEO REKRUTACJI ZAłOGI

Wybór tej tablicy ogłoszeń z dnia Promowanego filmu rekrutacji Załogi przychodzi do Rockstar z dwoma wojskowymi ptakami w stylu Freedom Birds prowadzonych przez GTA is The Bomb i najemników (clique) znanych jako Merryweather MFW, na czele przez prowadzonych przez Lidera załogi, pana Brymei.

“Jest to załoga wojskowa. Chodzi o to, aby każdy mógł przyłączyć tak, aby byli jednym wielkim zespołem, który może udzielić wsparcia wojskowego w Internecie, ale także do tworzenia nowych podmiotów za ich GTA filmów. Każdy może dołączyć, o ile nie właścicielem niższej rangi online lub nie jest po prostu tzw. (griefers). Jeśli zauważą, że ktoś gra nieuczciwie, będą ich atakować i robić zabawne rzeczy więc możecie uważać o nich w ten sposób, że pustynia jako terytorium jest Wolnością Ptaków (Freedom Birds) i ich misją jest utrzymanie ludzi w tym regionie”.

http://socialclub.rockstargames.com/crew/freedom_birds

“Merryweather Improbable Missions Force nie jest normalną załogą. Będą ubijać setki zastosowań do budowy zespołu od 8 do 12 operacyjnych działań, zdolnych do czynienia absolutnie wszystkiego, GTAO lub innemu rywalowi rzucą się na nich i spróbują wytępić. Poszukują doskonale survivalowych (Survivalist) graczy z wielkimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Specjaliści są zachęcani do dołączenia. Potrzebują też wyjątkowych pilotów (Buzzard, Lazer, Vestra), doświadczonych snajperów, ekspertów wyścigowych, i wszystkich pomiędzy. MIMF otwiera wstępne misje szkoleniowe stworzone z założeniem uchwycenia BETA graczy dla wszystkich rekrutów jako jeden poziom bezpieczeństwa (okres przyjmowania kończy się 01.08.14). Rejestrowanie z MIMF, a do końca lata może być częścią najbardziej efektywnych zespołów w GTAO, i ekipa będzie również wyposażona w jeden z większości filmowych kampanii wideo/Misji fan-made. Sprawdź film rekrutacyjny poniżej.”

http://socialclub.rockstargames.com/crew/merryweather_imf

Jeśli jesteś częścią załogi, która szuka nowych członków, zamieść w komentarzach na stronie Rockstar, aby wszyscy mogli to zobaczyć (ale tylko raz – tych, którzy skopiowali i wklejają ten sam spam rekrutacji wiadomości więcej niż jeden raz na Newswire nie zostaną wyróżnieni). Możesz też uderzyć do Rockstar na email; mouthoff@rockstargames.com aby dać znać dlaczego Ekipa zasługuje na uznanie za oryginalność, umiejętności lub wysiłek własny … mogą zostać opublikowane w następnej tablicy ogłoszeń.

Jest to również doskonała okazja, aby pokazać swoją dumną załogę z dowolnej grupy zabawnych obrazków ze Snapmatic, grafika załogi i niesamowite kreacje video rozgrywki, które pokazują wszystkim, dlaczego twój oddział może mięć miejsce lub być zespołem do nie pokonania. Pamiętaj, aby zostawić link do załogi na stronie w Social Club tak, że możesz zostać łatwo dostrzeżony przez tych, którzy chcą odpowiedzieć na wezwanie.

Poprzednio: Money Task Force, Evil Crime Syndicate, Kung Fu Krakens and Others Now Recruiting

GTA V Update – Aktualizacja Światowego Życia dla GTA Online jest teraz dostępna

The High Life Update for GTA Online Is Now Available

Aktualizacja dodatkowej treści Światowego Życia dla GTAV jest już dostępna od przeszło 2 tygodni.

High Life Update jest już dostępny – możesz pobrać najnowszą aktualizację przechodząc tutaj -> Grand Theft Auto Online jest tam tona nowych zawartości wraz z niektórymi ciekawymi dodanymi funkcjami aby czerpać jeszcze więcej doświadczenia z gry.

Aktualizacja High Life daje szansę do życia w Los Santos z duża możliwością jako właściciel dwóch nieruchomości w jednym czasie, dodaje zarazem pięć bogatych nowych mieszkań. Dodaj je koniecznie do swojego portfela nieruchomości z gorących debiutów w Eclipse Towers z Vinewood, Richards Majestic w Rockford Hills, blichtr Towers w Little Seoul, 4 Integrity Way in Downtown, a Del Perro Heights przy plaży. Jak zawsze, po prostu podjedź do nowej sprzedaży nieruchomości i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, lub na Dynasty8realestate.com szukaj następnego zakupu.

Teraz możesz przechowywać pojazdy w dwóch garażach mieszkania, będziesz zatem obserwował coś nowego niż dotychczas i umieścisz w nich błyszczący High Life Update oferujący aż trzy luksusowe samochody i nowy motocykl, który możesz dodać do swojej kolekcji. EnUS Huntley S (SUV), Dewbauchee Massacro (Sport), Pegassi Zentorno (Super) i Dinka Thrust (motocykl) są teraz dostępne do zakupu od Legendary Motorsport. Pamiętaj, pojazdy te mogą być także dostępne z każdego garażu w Story Mode, dodając przy tym nowy spin do powtórki z misji.

A ponieważ sukces rodzi zazdrość, potężny Bullpup Rifle -> Karabin jest teraz dostępny w Ammu- Nation, aby pomóc chronić swoje aktywa.

Przygotuj się z całkowicie nowymi pojazdami i bronią, aby podjąć nowe Rockstar – utworzone miejsca pracy w GTA Online, w tym 8 nowych misji kontaktowych wymienionych poniżej. Te nowe miejsca pracy są już dostępne do odtwarzania i zostańcie z nami gdyż są jeszcze publikowane w tym wszystkim wychwytywania, przetrwanie, TDM i tryb prac Last Team Standing. Kontakt dla misji, gdy spełnisz wymóg rangi, otrzymasz telefon od powiązanego Kontaktu.

Kontakt: GTA Dzisiaj (Symeon: Pozycja 12) | Sztuczne Scarcity (Madrazo: Pozycja 19) | Kryminał Scenester (Lester: Pozycja 20) | Hit ‘ Em Up (Gerald: Pozycja 10) | Master Data (Lester: Pozycja 16) | Uchwyt z opieki (Madrazo : Pozycja 20) | na liście (Madrazo : Pozycja 18) | Denial of Service (Lester : Pozycja 14)
Teren Wyścigu: Stock Market Crash | Utrata Kierownika | Dom w górach | Wbijanie Projektu

High Life wprowadza również wiele nowych funkcji i udoskonaleń gry, w tym niektóre aktualizacje bezpośrednio w oparciu o informacje zwrotne od was, społeczność GTA Online (pamiętajcie, aby zachować swoją opinię przesłaną na GTAOnline@rockstargames.com gdzie zawsze przeglądane są wasze wnioski do rozpatrzenia).

Z nowym stat Mental State, są w stanie śledzić zachowanie. Jeśli wydaje ci się, że cieszy to innych, atakując przechodniów i terroryzując innych graczy, to twój blip zacznie świecić się na czerwono na mapie dla innych graczy. Bardziej czerwony blip określa bardziej psychotycznego gracza; bielszy blip, określa przyjazność.
Działania jakie można podjąć, będą miały różne skutki na twój Mental State. Na przykład, zabijając innego gracza zamieni się Twój blip w czerwony szybciej niż wysadzenie samochodu lub zaciągnięcie losowego pieszego w nieodpowiedni sposób. Zabicie gracza z białym blipem będzie pchało Mental State w czerwony szybciej niż zabijając więcej psycho graczy, a jednocześnie z pełnym psycho zawodników nie powodując przy tym, że własne stat Mental State zwiększy się w jakiś sposób.
Stan psychiczny również jest czynnikiem do kojarzeń – będziesz automatycznie dołączał do sesji Freemode zawierając znajomość z ludźmi bardziej ” kompatybilnymi ” dopasowanymi do twojego stylu gry, a jeśli zauważysz czerwony blip, chroń się bo to pewnie wariat ;p, który ma wprowadzić w sesję, to przynajmniej uczciwe ostrzeżenie i wprowadza wybór dla ciebie!

 
Bezkontaktowe Wyścigi są ​​teraz opcją do wyboru. Podczas tworzenia wyścigów bezdotykowych, inni zawodnicy pojawiają półprzezroczyści i kolizje z nimi są wyłączone (choć nadal będziesz mógł zderzyć się z ruchem non-player, strukturą i innymi sceneriami).

 
Teraz masz możliwość obserwować znajomego z kamery podążającej za nim (spectate) – jeśli przyjaciele są w oddzielnych sesjach GTA Online można teraz wybrać oglądanie tego gracza w menu Friends 😀

 
Nowe grzanki graczy i uroczystości: Przełącz się na ręce swoich powitań (french: salut) jazzowych , mimiki twarzy, powoli klaskając dłonią i więcej. Istnieją również sparowane grzanki na obchody z przyjacielem, jak np. backslap lub stałe, takie jak męski uścisk dłoni.

 
Nowa odzież: To może być ciężka praca gdyż idealny zespół posiada naprawdę wyróżniające się postacie, więc twórcy zrobili kilka ciężkich prac dla Ciebie i zestawili stylowe stroje. Hit miasta to ubrany z dziewiątką oraz klasową tablicą, garnitur dostępny jako nowe zestawienie z płaszczem pret -a- porter, spodnie, buty i garnitur z kamizelką.

 
10 dodatkowych pojazdów pochodzących ze Story Mode jest teraz dostępnych po raz pierwszy w GTA Online – zostaną one oznaczone na stronach sprzedaży samochodu nowe w High Life Update, aktualizacji dzięki czemu można je łatwo odnaleźć w southernsanandreassuperautos.com i
-Bravado Banshee Topless
-Inverto Coquette Topless
-Vapid Dominator Ocelot F620
-Schyster Fusilade
-Maibatsu Penumbra
-Ubermacht Sentinel XS
-Ubermacht Sentinel (Convertible)
-Grotti Stinger Topless
-Coil Voltic Topless
Aktualizacja 1.13 zawiera także kilka ulepszeń i poprawek, w tym:

Na podstawie informacji zwrotnych od społeczności zahamowanie wzrostu zmian w fizyce rowerowej w ostatnim wydaniu aktualizacji dla tytułu zostało przywrócone.

Naprawiono exploit, gdzie gracze byli w stanie strzelać w swoich garażach.
Naprawiono błąd, gdzie gracze nie mogli od czasu do czasu być w stanie odzyskać pojazd, mimo że jest ubezpieczony.
Naprawiono problemArmatki wodnej na Fire Truck, która nie działała poprawnie.
Pełny wykaz poprawek, można zobaczyć w Tytule notatki aktualizacji w witrynie pomocy technicznej Rockstar (Rockstar Support Site).

Aby pobrać bezpłatną aktualizację, odpal podłączone PlayStation 3 lub Xbox 360, naciśnij start w GTAV i pobierz automatyczną aktualizację (1.13), gdy zostanie wyświetlony monit (Xbox 360 gracze będą również zobowiązani do pobierania dodatkowego pakietu zgodności po wejściu do GTA Online).

Zostały również dostrojone na Newswire Rockstar szczegóły na temat imprezy High Life Weekend Social Club, która już minęła, były premie w grze i tym podobne bonusy, specjalna transmisja na żywo (live stream), loterie i inne drobiazgi serwowane od Rockstar.

GTA V Online: Światowe Życie, aktualizacja nadchodzi we wtorek 13 Maja

GTA Online: The High Life Update Coming Next Week Tuesday May 13th

W przyszłym tygodniu we wtorek 13 maja nadszedł czas aby poszerzyć swoją pozycję w Los Santos z The High Life Update dla Grand Theft Auto Online, która oferuje nowe apartamenty wysokiej klasy, własności wielu nieruchomości, cztery nowe pojazdy, potężny (Bullpup) karabin i więcej. Ta automatyczna aktualizacja do GTA Online dodaje pięć nowych opcji do Los Santos rynku nieruchomości w najlepszych lokalizacjach, takich jak Eclipse Towers, Richards Majestic i innych, wszystkie wyposażone w najnowszy nowy wystrój. Z własności wielu nieruchomości, będziecie również teraz mogli zostać właścicielem dwóch odrębnych właściwości jednocześnie.

Dla tych, którzy chcą skorzystać z rozszerzonej przestrzeni garażowej, muszą posiadać dodatkowe nieruchomości, jest także trójka znakomitych nowych samochodów oraz nowy motocykl, który można dodać do swojej kolekcji. EnUS Huntley S (SUV), Dewbauchee Massacro (Sport), Pegassi Zentorno (Super) i Dinka Thrust (motocykl) wszystko będzie dostępne do zakupu w GTA Online od Legendary Motorsport – i dostępne z dowolnego własnego garażu w Story Mode. High Life Aktualizacja dodaje również “Non Kontakt” na grono dostępnych opcji Wyścigów (Race), która pozwoli Ci grać w standardowe wyścigi z wyłączonymi kolizjami pomiędzy pojazdami odtwarzacza (i inni gracze pojawią się jako półprzezroczyści i nadal będziesz mógł zderzyć się z ruchem non -player, budowlami i innymi dekoracjami).

Można również chronić swoje inwestycje z najnowszej broni, która jest już w Ammu -Nation, potężny Bullpup Rifle. Jest także nowa statystyka gracza Mental State który pokazuje, jak pasywne i psychiczni (psychotically Unhinged) gracze są w sesji naprawdę – będziesz to wiedzieć, jeśli chcesz go mieć w pogotowiu, gdy się pojawi. High Life Aktualizacja zawiera również nowe opcje szafy, rogów pojazdu i gracz toasty/uroczystości, jak również 15 nowych miejsc pracy – w tym 5 nowych misji kontaktowych.

Źródło: Rockstar Games

GTA V Online – Deathmatch i Wyścigi, Kreator, Aktualizacja, już dostępne


Twórz własne rozgrywki typu deathmatch i rasy postaci z najnowszą bezpłatną aktualizacją do GTA Online.

Wolny tryb Deathmatch & Kreator Wyścigów Beta aktualizacji dla Grand Theft Auto Online jest już dostępny na PS3 i Xbox 360. Wystarczy pobrać najnowszą automatyczną aktualizację tytułu aby uzyskać dostęp do niektórych z tych samych narzędzi, projektanta gry i rozwoju drużyn używających jednostek do niestandardowych potyczek i wyścigów w jednym z następujących trybów:

Deathmatch
Team deathmatch
Wyścig
GTA Race
Rally Race

Aby rozpocząć, należy przejść do opcji z zakładki Creator Online w menu pauzy. Stąd można rozpocząć tworzenie własnych niestandardowych rozgrywek typu deathmatch i Races lub załadować i edytować poprzednie tworzenia. Stamtąd można sprawdzić krótki poradnik, zanim w pełni zanurzymy się w całość (co jest bardzo zalecane).


W deathmatch Kreator, można ustawić lokalizacje broni i zbroi, oprócz punktów odradzania.

Deathmatch
Można tworzyć za darmo dla wszystkich lub tryby wariantowych zespołów, gdzie można znaleźć swoją lokalizację Deathmatch w dowolnym miejscu w Los Santos lub Blaine County, a następnie upuścić spust lokalizacji, w której gracze będą spotykać się aby grać swoje Deathmatch. A także kontrolować tempo meczu z niestandardowymi opcjami rozgrywki drużynowej, początek punktów i punktów odradzania. Z podstawą ustanowionych operacyjnych działań, kopać z pełnym zestawem broni i dostosowania pojazdu; wszystkie klasy broni i pojazdy są do Państwa dyspozycji, aby umieścić je wokół trybu Deathmatch. Możesz również upuścić Rekwizyty takie jak pojemniki i rampy, aby utworzyć hot spoty dla strzelanin, więcej pokryw, a możesz także jeśli chcesz po prostu upuścić kilka Sanchezów, brudnych motorów terenowych, aby przejść w powietrzu do środka strzelanin.


Można dostosować ilość zawodników i rozmiar siatki wyjściowej.

Wyścigi
Zacznij korzystać z wiedzy roboczej poczynając od stworzenia rasy (charakterystycznej postaci która będzie cię odróżniać od innych), grając przez samouczek i budowanie wyścigów na ziemi. Po pomyślnym opublikowaniu pierwszej działki wyścigów, zarówno morskich jak i powietrznych wyścigów będzie dostępny kreator tworzenia. W Kreatorze Wyścigów można ustawić podstawy takie jak; Gonitwy (Race, GTA Race, Rally Race) i Trasę Typu (okrążenia lub Z Punktu do Punktu), liczbę graczy, począwszy rozmiaru siatki, klasy pojazdu i więcej. Po ustawieniu podstawy, pełna mapa staje się rajskim wyścigiem – można zabrać ze sobą różne pojazdy takie jak lądowe, powietrzne i morskie w wyścigach gdziekolwiek chcesz się nimi udać. Dodaj skoki kaskaderskie z kamer niestandardowych, tworzenie przeszkód, i podejmij swoich przeciwników na wieczny sen (piekielne potyczki), przejeżdżając przez Los Santos i Blaine County.


Dodaj punkty kontrolne, aby nakreślić trasę w utworzonych Wyścigach.

Po zakończeniu pojawi się komunikat (monit), aby sprawdzić swój tryb Deathmatch lub wyścig bohaterów sterowanych komputerowo – na zakończenie ważnego testu i przed opublikowaniem stworzonej rasy postaci pracującej idealnie można uniemożliwić publikowanie (lub grając kimś innym) przełamać mecz na swoją korzyść. Opublikowane kreacje wyświetlane będą wewnątrz sesji GTA Online oraz na stronie internetowej Social Club (powiązane konto Social Club jest wymagane do korzystania z Kreatora). Będą również okresowo przeglądać najlepsze treści tworzone przez społeczność, a także rozpoznawać i odróżniać je od tych zweryfikowanych przez Rockstar (Rockstar Verified).


Zrób zdjęcie swojego dzieła, które będzie można zobaczyć w grze i na stronie internetowej Social Club.

Wraz z trybem Deathmatch & Race Creators Beta, najnowsza automatyczna aktualizacja tytułu ma wiele nowych poprawek i aktualizacji dla Story Mode Grand Theft Auto V i GTA Online, w tym elastyczność tworzenia rozgrywki w trybie typu deathmatch broni została zablokowana, dając graczom możliwość uruchamiania rozgrywki wewnątrz ich mieszkania i wyższe wypłaty pieniężne, gdy będą rosnąć trudności na misjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poprawek i ulepszeń w najnowszej aktualizacji tytułu, odwiedź Rockstar Wsparcie (Support) aktualizacji dla uzuskania wszystkich szczegółów.

Źródło: Rockstar Games