Max Payne 3 – cheaters

„Cheaterzy” to prawdziwa plaga gier online. Wykorzystują oni usterki w grach, by nieuczciwie pokonać przeciwników. Większość twórców gier usuwa konta oszustom. Rockstar postanowił być bardziej złośliwy.

Cheaters

Cheaters

Oszukujesz w grze multiplayer? Licz się z ryzykiem zbanowania konta, utratą swojej pozycji w rankingu i wartościowych przedmiotów kupionych za realne pieniądze. Takie podejście, w mojej ocenie słuszne, stosuje większość twórców gier. Rockstar poszedł o krok dalej.

Oszuści nie są banowani. Każdy, kto w grze Max Payne 3 „cheatuje”, posiada przerobione stany zapisu gry lub wykorzystuje jej ewentualne usterki do oszustw jest oznaczany w pamięci serwera. Od tej pory gra będzie dobierać mu przeciwników takich, jak on. Innych „cheaterów”. Oszuści będą grali przeciwko sobie, a normalni gracze będą mieli święty spokój. Brawo!

Podobnie była także rozwiązana sprawa z oszustami w trainerze do GTA 4 gdzie twórcy modyfikacji pomyśleli aby oddzielić graczy modyfikujących grę od graczy, którzy mają oryginalną wersję gry i to jest jak najbardziej najlepsze rozwiązanie jakie mogło kiedykolwiek powstać. Trzymam kciuki za rozwiązania Rockstar bo jako jeden z niewielu firm specjalizujących się w zabezpieczaniu gier znaczą wysoka poprzeczkę.

Zobacz więcej: http://www.chip.pl/news/rozrywka/gry-sieciowe/2012/06/max-payne-3-z-najskuteczniejsza-mozliwa-ochrona-przed-cheatami#ixzz1xtlOTPRk

link do większego artykułu

Link to source

Rules of the server

Reguły są stosunkowo proste, a skrócony opis zasad panujących na naszym serwerze został skrócony do minimum co zresztą zostało przedstawione powyżej, ale gracze muszą także wiedzieć czego nie chcemy na naszym serwerze:

Zabronione:

-Nie chcemy aby ludzie używali modyfikacji związanych z pojazdami czyli podmienianie pojazdów, ich zawieszenie oraz innych danych związanych z pojazdami
-Nie chcemy aby były podmieniane skiny jeśli jest lub będzie to w przyszłości możliwe
-Nie chcemy aby grali u nas oszuści, którzy w jakiś sposób chcą albo się popisać, zabić nudę, przeszkadzać lub tym podobnych przejawów głupoty
-Nie chcemy obłudy, chamstwa, wyzwisk i innego przejawu zachowania o niskim poziomie konwersacji

Dozwolone:

-Na własną odpowiedzialność wolno używać modyfikacji Visual czy IceHancer
-Wolno także używać innych modyfikacji, które nie mają wpływu na innych graczy (czyli przykładowo modyfikację Visual widzisz tylko ty, a inny gracz ma swoją jakość tekstur, a jeśli ty masz podmieniony pojazd to drugi gracz nie widzi twojego nowego auta tylko ty widzisz swoje nowe, a on widzi stare co wpływa ujemnie na grę)
-Wolno być głupim lub nie wiedzieć nic bo przecież niektórzy mogą pierwszy raz grać na serwie więc w takim przypadku należy szukać na stronie lub dowiedzieć się od innych graczy ale nie pytać nagminnie.

Niestosowanie się do zaleceń będzie w niedługim czasie grozić ostrzeżeniem, a w szczególnych przypadkach będzie się kończyć banem.

Reszta na dniach…

The rules are relatively simple, and a summary description of the prevailing rules on our server is reduced to a minimum as was shown above, but players must also know what we want is not on our server:

Prohibited:

-We do not want to get people used the modification of vehicles or vehicles Replaces, their suspension, and other data related to vehicles
-We do not want to be swapped skins or if it will be possible in future
-We do not want to play with us swindlers, who in some way or they want to show off, kill boredom, interfere with, or similar forms of stupidity
-We do not want hypocrisy, rudeness, insults and other manifestation of behavior with a low level of conversation

Allowed:

-On his own responsibility not to use or modify the Visual IceHancer
-Slow the use of other modifications which do not affect the other players (so you can see, for example, modifying the visual only you and another player has a quality textures, and if you have a substitute vehicle is the second player does not see your new car only you see your new and he sees the old as detrimental to the game)
-Freedom to be stupid or do not know anything because some people can play for the first time on serwie so in this case you should look at or learn from other players but do not routinely ask.

Failure to follow the recommendations will soon threaten the warning, and in special cases will end with a ban.

The rest of the day…