Happy New Year ! 3, 2, 1 Gong ! 2012 !

happy-new-yearSzczęśliwego nowego roku !

Po Angielsku:

Merry Christmas and a happy New Year! (Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku)

Wishing you a very merry Christmas and good luck in the New Year. (Życzę Ci bardzo wesołych Świąt i powodzenia w Nowym Roku!)

May the peace and happiness of Christmas be with you throughout the New Year! (Niech pokój i szczęście Świąt będą z Tobą przez cały Nowy Rok!)

With Christmas greetings and all good wishes for the New Year to you all! (Ze Świątecznym pozdrowieniem i z życzeniami wszystkiego dobrego na Nowy Rok dla Was wszystkich!)

Christmas greetings and all good wishes for your health and happiness in the coming year! (Świąteczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia w nadchodzącym roku!)

Po Niemiecku:

Ein frohes Weinhnachtsfest und ein gluckliches neues Jahr wunscht… (Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy rapit7 i osoby lekko pomagające..)

Ein frohliches Weihnachtsfest und die besten Wunsche zum neuen Jahr von 2012! (Najradośniejszych Świąt i Najlepsze Życzenia z Nowym Rokiem 2012)

Ein frohes Weihnachtsfest verbunden mit den besten Wunschen zum neuen Jahr von 2012! (Wesołych Świąt łącznie z Najlepszymi Życzeniami z Nowym Rokiem 2012)

Ein frohes Weihnachtsfest und erfolgreiches neues Jahr wunscht rapit7… (Wesołych Świąt i pełnego sukcesów Nowego Roku życzy rapit7 i osoby lekko pomagające…)

Po Polsku:
happy-new-yearSzczęśliwego nowego roku !

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzę Ci bardzo wesołych Świąt i powodzenia w Nowym Roku!

Niech pokój i szczęście Świąt będą z Tobą przez cały Nowy Rok!

Ze Świątecznym pozdrowieniem i z życzeniami wszystkiego dobrego na Nowy Rok dla Was wszystkich!

Świąteczne pozdrowienia i życzenia wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, szczęścia w nadchodzącym roku!

Help us testing!

ENG

I am happy announce, that the work on IV:MP is still going on fluently. We’ve decided to spend our time on fixing bugs which occur at the moment in order to release an update, called IV:MP 0.1 T4, very soon.

So what we still need are people who test our work and report whatever is bugged. How can you exactly help?
Download the latest IV:MP nightly at http://nightly.files.iv-multiplayer.com/
Grab some of your friends and join on a server you made
Test your script or just freeroam. If you notice any bug write it down and report it on our bugtracker (http://bugs.iv-multiplayer.com)

You think testing is too boring? You could also help us and become a cooperated developer! How does that work?
Simply download the sourecode, go to the bugtracker and fix some bugs. When finished that, send jenksta a PM including your svn patch and voila: You contributed to IV:MP.
Whoever helps us by either testing or developing might be able to get a special rank on the forums as a little “thank you” present.

If more people contribute I am sure that we’ll have a release in the upcoming weeks.

Thank you for your support.

Your IV:MP team.

PL

Cieszę się bo informujemy, że prace nad IV: MP trwają nadal płynnie. Zdecydowaliśmy się aby spędzić czas na poprawianiu błędów, które występują w tej chwili w celu wydania aktualizacji bardzo szybko, zwanej IV: MP 0.1 T4.

Więc to co musimy jeszcze zrobić to zachęcić ludzi, którzy testują naszą modyfikację dotychczasowej pracy i udzielają raportów. Jak można dokładnie pomóc?
Pobierz najnowszą wersje IV: MP nighty z http://nightly.files.iv-multiplayer.com/
Zaproś niezwykłych znajomych i dołącz na serwerze który zrobiłeś
Testuj skrypty, swoją mapę lub po prostu freeroam. Jeśli zauważysz jakiś błąd napisz nam i zgłoś go w naszym systemie (http://bugs.iv-multiplayer.com)

Myślisz, że testowanie jest zbyt nudne? Możesz także pomóc nam i stać się współpracownikiem autora! Jak to działa?
Wystarczy pobrać sourecode, przejść do bugtracker i naprawić kilka błędów. Po zakończeniu wyślij do jenksta PM z tym plasterem (czyt. paczem) svn i voila: Przyczyniłeś się do IV: MP.
Kto pomaga nam albo testuje lub rozwija może być w stanie uzyskać specjalną rangę na forum, a także może otrzymać małe “dziękuję”.

Jeśli więcej osób będzie mieć swój udział w projekcie to jestem pewien, że będziemy mieli premierę w nadchodzących tygodniach.

Dziękujemy za wsparcie.

Twój zespół IV:MP.

http://forum.iv-multiplayer.com/index.php?topic=4780.msg40462;boardseen#new

GTA V PL – Rockstar szuka testerów

Więcej informacji na tej stronie.

ROCKSTAR LINCOLN
POSZUKIWANIA POLSKIEGO TESTERA

Szukamy polskich dobrych speakerów lub biegle posługujących się oboma językami absolwentów aby do nas dołączyli do Polskiej Lokalizacji Testerów w Lincoln QA do zespołu. Należy się spodziewać grać na naszych najnowszych grach na wszystkie platformy, patrząc na problemy i raportowanie błędów, aby zapewnić jakość gry przed wydaniem.

Obowiązki

Odtwarzanie różnych gatunków gier na wszystkie platformy, różnych gier, szybkiego uczenia się i opanowania różnych stylów gry.
Wyszukiwanie i odtwarzanie wad, błędów lub problemów w grze. Dokładne, szczegółowe i pełne raporty i późniejsze zmiany tych błędów i problemów.
Korekta i szukanie nieścisłości w kontekście i stylu na całych dużych plikach tekstowych – zapewnienie tekstu w języku Anglielskim.
Dokładne analizowanie w grze tekstu miejscowych problemów – w tym gramatyki, stylu, ortografii, czasu i pozycjonowania.
Sugerowanie ponownego tłumaczenia wszelkich problemów, które zostały znalezione w grze.
Zapewnienie krytycznej analizy i opinii w formie raportu, w sposób jasny i zwięzły.
Współpracując ściśle z zespołem do wymiany pomysłów i sugestii.
Udział w atmosferze zgranej i przyjaznej.

Kwalifikacje

Doskonałe umiejętności językowe w określonym języku (napisane / wypowiedziane).
Umiejętność skutecznego porozumiewania się z ludźmi na wszystkich poziomach.
Zainteresowanie w grach wideo.
Dobry poziom języka mówionego i języka angielskiego.
Znajomość pakietu Microsoft Office – w szczególności Microsoft Excel.

Umiejętności

Umiejętność pracy pod presją czasu, na ściśle określonym terminie.
Motywacji i aktywnej postawy.
Motywację do osiągania celów.
Niezwykłą dbałością o szczegóły.
Zdolność do wielu zadań.
Zdolność do szybkiego przystosowania się do różnych platform i gatunków gier.
Zdolność do przekształcenia się szybko przyzwyczajając się do różnych domowych systemów oprogramowania.
Zdolność do efektywnej pracy i współpracy w zespole, i szanować opinie innych ludzi “.
Zdolność do pozostawania skoncentrowanym, gdy zbliżają się powtarzające się zadania.
Elastyczność w zakresie nietowarzyskości i wydłużone godziny pracy, aby sprostać wymaganiom roli.
Umiejętności i zainteresowanie językowe i tłumaczenia.